BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój rachunkowości sektora finansów publicznych na przykładzie Szwajcarii
Development of Public Sector Accounting - by Example of Switzerland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 15, s. 239-248
Issue title
Informacyjne aspekty rachunkowości
Keyword
Rachunkowość, Finanse publiczne, Sektor publiczny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Accounting, Public finance, Public sector, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Note
summ.
Country
Szwajcaria
Switzerland
Abstract
Rachunkowość budżetowa w Szwajcarii w znacznym stopniu odzwierciedla podział federacyjny. W federacji oraz w kantonach i gminach funkcjonowały różne modele rachunkowości. W roku 1981 opublikowano tak zwany zharmonizowany model rachunkowości (ZMR), który obecnie stosowany jest we wszystkich kantonach i gminach. Federacja nadal chce przynajmniej częściowo stosować zasady określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (standardy IPSAS). Brak jest zinstytucjonalizowanego ponadkantonalnego mechanizmu nadzoru rachunkowości kantonów i gmin, który umożliwiałby systematyczne śledzenie i analizę zdarzeń. Głównymi problemami są takie kwestie, jak przyjęcie określonych standardów IPSAS, a w szczególności zasad wyceny aktywów, oraz kwestie konsolidacji. Ostateczna wersja nowego modelu rachunkowości (New Public Management - NPM) spodziewana jest w 2008 roku. Tego samego roku powinno się także rozpocząć jego wdrażanie, co politykom i właściwym jednostkom administracji publicznej zajmie kilka lat. (fragment tekstu)

Public sector accounting in Switzerland reflects dividing the country into cantons and municipalities. Lack of mechanism of accounting supervision of cantons and municipalities makes it complicated to prepare macroeconomic reporting data. Furthermore, the federations want to use the rules specified by the International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). The usage of the standards will regulate rules of valuation of assets and consolidation. The New Public Management (NPM) is to be developed by 2008. NMP implements new solutions of public sector accounting, particularly management accounting. Changes in public sector accounting should secure possibility of using in the three pillars of power (federal agencies, cantons and municipalities), should be transparent for the nationals, improve functionality of financial policy and be more inexpensive when used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu