BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieśliński Wojciech (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Zarządzanie procesami restrukturyzacji przedsiębiorstwa a generowanie wartości dodanej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 271-280, zał., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zmiany restrukturyzacyjne, Wartość dodana
Restructuring of enterprises, Restructuring changes, Value added
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa zależy m.in. od efektywności zarządzania nim. Ogromną szansą, ale i zagrożeniem dla przedsiębiorstw jest ich restrukturyzacja, w trakcie której wprowadzane są generalne zmiany mające na celu usprawnienie całego system zarządzania przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono założenia procesowego podejścia do restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie projektów badawczych zrealizowanych przez autora w latach 1997-1998. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieśliński W.: Zarządzanie procesami a generowanie wartości dodanej. Warszawa: SGH 1999.
  2. Cieśliński W., Perechuda K.: Metodologia mapowania procesów. Wrocław: AE 1999.
  3. Cieśliński W. (red.): Najnowsze instrumenty opisu organizacji. Zeszyty Naukowe nr 3, WWSZiP 2002.
  4. Kobielus J.G.: Strategie. Obsługa procesów pracy. IDG Poland SA, Warszawa 1998.
  5. Kubiak B.F., Korwicki A. (red.): Humań- Computer Interaction. Uniwersytet Gdański 1997.
  6. Małachowski A. (red.): Komunikacja gospodarcza. Techniki i technologie. Wrocław: AE 1998.
  7. Martyniak Z.: Nowe metody i techniki zarządzania organizacją. Kraków: AE 1998.
  8. Perechuda K.: Metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: AE 1998.
  9. Peryt M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: SGH 1999.
  10. Welsyng-Zielony A., Szewc W., Cieśliński W.: Skuteczne zarządzanie kancelarią podatkową i biurem rachunkowym. Forum Doradców Podatkowych, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu