BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Janusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wykorzystanie hurtowni danych w zarządzaniu procesami biznesowymi
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 940, s. 297-309, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku
Keyword
Hurtownie danych, Procesy biznesowe, Zarządzanie procesami biznesowymi, Obsługa klienta
Data warehouse, Business processes, Business Process Management (BPM), Customer service
Company
Zakład Energetyczny Kraków SA
Abstract
Przedstawiono istotę, funkcje i zasady tworzenia hurtowni danych oraz na przykładzie Zakładu Energetycznego Kraków S.A. określono zakres wykorzystywania hurtowni danych w podsystemach obsługi odbiorców.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P. (1998): Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa: Mikom.
 2. Bartoszewska M., Król A. (2000): Czym się różni hurtownia danych od bazy danych. "Menager" nr 2.
 3. Bielecki T.W. (2001): Informatyzacja zarządzania. Warszawa: PWE.
 4. Głowiński C. (2000): Sztuka wysokiego składowania. "PC Kurier" nr 12.
 5. Gorawski M. (2000): Hurtownia danych. "Informatyka" nr 3.
 6. Gorawski M., Frączek I. (2000): Systemy DSS. Projekt i opis modelu hurtowni danych. "Informatyka" nr 5.
 7. Grochowski T. (2001): Rozwiązania dla hurtowni danych. "PC Kurier" nr 9.
 8. Inmon W.H. (1995): What is a Data Warehouse? Prism Tech Topic, Vol. 1, No. 1.
 9. Hurtownie danych - Microsoft SQL Serwer 7.0. Przewodnik techniczny, (2000), Warszawa: Microsoft Press, A.P.N. Promise.
 10. Kitkiewicz A., Makosa P.: Inteligentny e-business i hurtownia danych. http://www.sprzedazinfo.pl/tekst/1048.htm
 11. Kisielnicki J., Sroka H. (1999): Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 12. Leksykon Webmastera, http://www.pckurier.pl/webmaster/leksykon/h/hurtowniadhtml
 13. Noga M., Krzyżek A., Kunert-Witkowska L. (2001): Hurtownie danych - architektura i narzędzia. Kraków: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.
 14. Martyniak Z. (2000): Teoretyczne podstawy systemów workflow. "Infomatyka" nr 1.
 15. Pańkowska M., Sroka H. (1997): Systemy informatyczne bankowości. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 16. Poe V., Klauner P., Brobst S. (2000): Tworzenie hurtowni danych. Warszawa: WNT.
 17. SAP Business Information Warehouse http://www.sap.com/poland/rozwiązania/]bi/sapbw/bw.htm
 18. Schael T. (1997): Theorie et Practiąue du Workflow. Paris: Springer.
 19. Stanek W. (1995): Rozwój perspektyw badawczych ISWD w konfrontacji z wybranymi rozwiązaniami praktycznymi. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Pr. zbior. pod red. H. Sroki i W. Stanka, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 20. Szyjewski Z. (1999): Automatyzacja procesów biznesowych - terminologia i klasyfikacja. "Informatyka" nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu