BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Kamila (Politechnika Gdańska)
Title
Miasto jako marka - analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin
The City as a Brand - Analysis of Selected Marketing Activities of Lublin
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 192-203, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Marka, Miasto, Strategia marki, Promocja miasta, Wizerunek miasta, Marketing terytorialny
Brand, City, Brand strategy, City promotion, City image, Territorial marketing
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Country
Lublin
Lublin
Abstract
W niniejszej pracy przedstawiono mechanizmy i proces kształtowania się miasta jako marki. Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych działań marketingowych Lublina od 2007 r. do 2014 r. Zbadano strategię tworzenia się marki "Lublin Miasto Inspiracji" oraz przedstawiono wybrane kampanie promocyjne. Stwierdzono, że dzięki narzędziu Brand Foundations możliwe było skuteczne stworzenie i wprowadzenie marki miasta na rynek. Narzędzie to umożliwia określenie tożsamości i wizerunku miejsca, tak w teraźniejszości, jak i długofalowej przyszłości. Wobec dynamicznych zmian zachodzących na rynku marek terytorialnych zaprezentowane wyniki mogą być przydatne w praktyce pozostałych polskich miast. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the author presents the mechanisms and the process of creating a city brand. The aim of this study was to analyze selected territorial marketing activities from the city of Lublin from 2007 to 2014. Selected campaign elements of the strategy of creating the brand "Lublin. City of Inspiration" were analyzed. It was found that the tool - Brand Foundations was an efficient branding tool, therefore helping to place the brand Lublin on the market. This tool helps to determine the identity and image of the city, both in the present and long term future. Considering the dynamic changes taking place in the territorial market, the presented findings may be useful in the branding practice of other polish cities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Butkiewicz A., Nowak L. (2005). Branding miast i regionów, "Marketing w Praktyce", nr 9 (91), 34-35.
  2. Domański T. (red.) (1997). Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
  3. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009). Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002). Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
  5. Szromnik A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  6. Lublin Brand Foundation, Dokument udostępniony przez Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, opracowanie: Corporate Profiles Consulting.
  7. http://bip.lublin.eu/
  8. http://www.um.lublin.pl/
  9. http://www.lublin.eu/
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu