BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kenar Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dzieła sztuki jako alternatywna klasa aktywów inwestycyjnych
Work of Art as Alternative Class of Investment Assets
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 104, s. 116-123, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Inwestycje w dzieła sztuki, Ryzyko inwestycyjne, Rynek sztuki
Investments in works of art, Investment risk, Art market
Note
summ., streszcz.
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe mechanizmy działania rynku sztuki. Charakteryzuje dzieła sztuki jako potencjalne aktywa inwestycyjne. Należy oczekiwać, że w miarę upływu czasu, wraz z bogaceniem się społeczeństw, coraz więcej uwagi będzie poświęcane ekonomii sztuki i finansowemu wymiarowi nabywania dzieł artystycznych.(fragment tekstu)

The present paper includes basic considerations on the art market and work of art as alternative class of investment assets. So far the research has indicated, though not explicitly, a low correlation of work of art with classical investment assets, such as shares and bonds. The inclusion of work of art in the investment portfolio should result in the opportunity to construct a diversified portfolio of a more profitable return rate - risk profile. As the discussion on work of art as investment assets becomes more and more popular it should be expected that more and more collectors (and not only them) will pay more attention to art collection in financial termsThe present paper includes basic considerations on the art market and work of art as alternative class of investment assets. So far the research has indicated, though not explicitly, a low correlation of work of art with classical investment assets, such as shares and bonds. The inclusion of work of art in the investment portfolio should result in the opportunity to construct a diversified portfolio of a more profitable return rate - risk profile. As the discussion on work of art as investment assets becomes more and more popular it should be expected that more and more collectors (and not only them) will pay more attention to art collection in financial terms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bamberger A., The Art of Buying Art, LTB Gordonsart, Pheonix 2007
  2. Campbell R. A. J., Art as a Financial Investment, Working Paper, http://ssrn. com/abstract=978467
  3. Kraeussl R., Logher R., Emerging Art Markets, Working Paper, http://ssrn. com/abstract=1304856
  4. Mamarbachi R., Day M., Favato G., Art as an alternative investment asset, Working Paper, http://ssrn.com/abstract=1112630
  5. McAndrew C., Fine Art and High Finance, Bloomberg Press, New York 2010.
  6. www.ssrn.com, 13 kwietnia 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu