BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świder Jolitta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o istniejące instrumenty systemu finansowego
Management of Residential Resources of Housing Cooperatives on the Basis of the Existing Instruments of Financial System
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 29 (4), s. 165-180, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zasoby mieszkaniowe, Spółdzielnie mieszkaniowe, System finansowy
Housing resources, Housing cooperatives, Financial system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu proces zarządzania zasobami mieszkaniowymi w spółdzielniach mieszkaniowych poprzez sprawne wykorzystanie instrumentów finansowych zawiera opis tych relacji oraz poszczególnych jego segmentów. Pokazuje również różnorodność elementów systemu finansowego mających wpływ na jakość systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi. (abstrakt oryginalny)

The process of management of residential resources presented in the study in housing cooperatives by means of effective usage of financial instruments contains a description on these relations and its particular segments. It also shows a variety of elements of the financial system having an influence on the quality of the management system of residential resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielawska A., Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.
  2. Hawawini G. Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
  3. Pietrzykowski K., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz 2 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
  4. Rogóż Z., Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej za 2012 rok, ZRSM RP, Warszawa 2012.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  7. Sokół A., Surmacz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., Lubomska-Kalisz J., Analiza sprawozdań finansowych, CeDe Wu PL, Warszawa 2010.
  8. Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  9. Ustawa z dnia 16 września 1982r. - prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz.1116 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu