BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Stanisława (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Imperatyw rozwoju zawodowego pracowników
Vocational Development of Workers
Source
Polityka Społeczna, 2014, nr 3, s. 7-11, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój zawodowy pracownika, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo
Professional development of employees, Human Resources Management (HRM), Leadership
Note
summ.
Abstract
Artykuł wskazuje na przesłanki wzmożonego zainteresowania rozwojem zawodowym zarówno samych pracowników, jak i organizacji ich zatrudniających. Wykazuje też, iż imperatyw rozwoju zawodowego pracowników stanowi wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i samej organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto charakteryzuje zmiany związane z rozwojem organizacji, z pracą i pracownikiem, które wywierają istotny wpływ na rozwój zawodowy (kompetencyjny) zasobów ludzkich tych organizacji. Artykuł charakteryzuje formy rozwoju zawodowego: rozwój oparty na samokształceniu, rozwój wewnętrzny oraz zewnętrzny. Wskazuje też na istotną rolę przywództwa personalnego w rozwoju zawodowym pracowników.(abstrakt oryginalny)

This article discusses the background behind the increased interest in vocational development of workers. It presents the arguments showed that norm of vocational development workers is challenge for workers and their organization. Moreever it presents changes connection with development organization, with job and worker, with influences on vocational (competency) development of the human resources of these organization. This article discusses the forms vocational development - support on self-education development, inside and outside development. Indicates a important role of the vocational development workers has personal leader in organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. (2004), Rola zaangażowania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
  2. Borkowska S., red. (2005), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
  3. Borkowska S., red. (2011), Programy praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa.
  4. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  5. Król H. (2000), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWN, Warszawa.
  6. Król H. (2006), Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, w: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
  7. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie (2013), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu