BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duczkowska-Małysz Katarzyna, Małysz Jerzy
Title
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe IV kwartał 1995
The State of the Households: Periodic Survey 4th Quarter of 1995
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1995, nr 13, 38 s., rys.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Kondycja finansowa, Oszczędności gospodarstw domowych, Wzrost cen
Households, Financial condition, Household savings, Price increase
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wskazanie barometru dla IV kwartału '95 jest rekordowo pozytywne: wzrost o +16,4 punkta procentowego (w stosunku do III kwartału '95). (fragment tekstu)

The barometer indication for the fourth quarter of 1995 is exceptionally positive: an increase by +16.4 of the percentage point (in relation to the third quarter 1995). (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3239
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu