BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gardawski Juliusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Mrozowicki Adam (Uniwersytet Wrocławski), Czarzasty Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
History and current developments of trade unionism in Poland
Source
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2012, vol. 3, nr 1 (5), s. 9-50, tab., bibliogr.poz. 45
Keyword
Związki zawodowe, Rola związków zawodowych
Trade unions, Role of trade unions
Note
summ.
Abstract
The article looks at the evolution and institutional characteristics of Polish trade unions after 1989 in a pre-1989 historical context. It highlights the role of path-dependency in assessing labour's capacity to adapt to the new economic, political and social environment which emerged following the radical institutional change. Based on field work conducted in 2009 and 2010, the paper focuses on the dynamics in organisational structure of the three nation-wide trade union organisations (Solidarity, OPZZ and FZZ), and adds a concise description of national industrial relations, emphasizing their hybrid and foggy nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Coldrick, A.P., Jones P. (1979), Poland, in: A.P. Coldrick, P. Jones red., The international directory of the trade union movement, London: Macmillan: 951-960.
 2. Crowley, S., Ost D. (2001), Conclusion. Making sense of labor weakness in postcommunism, in: S. Crowley, D. Ost red., Workers after workers states. Labor and politics in Postcommunist Eastern Europe, Lanham: Rowman & Littlefield: 219-233.
 3. Czarzasty, J. (2006), Capacity building for social dialogue in Poland, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Available at: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/518/en/1/ef06518en.pdf (accessed May 8, 2010).
 4. Czarzasty, J. (2010), Stosunki pracy w handlu wielkopowierzchniowym w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Czarzasty, J. (2011), Eventful year for major trade unions, European Industrial Relations Observatory Online, 17 February. Available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/01/articles/pl1101019i.htm (accessed October 20, 2011).
 6. Czarzasty, J., Towalski R. (2008), Poland: industrial relations development in Europe 2007, European Industrial Relations Observatory Online, 30 September. Available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0803029s/pl0803029q.htm (accessed 8 May 2010).
 7. Czarzasty, J., Gajewska, K. Mrozowicki, A. (2012), Institutions and strategies: trends and obstacles to recruiting workers into trade unions in Poland, "British Journal of Industrial Relations", published online before printing on October 8, 2012, available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8543.2012.00919.x/abstract.
 8. Gąciarz, B. (1999), Dynamika zbiorowych stosunkow pracy w wybranych działach przemysłu i sekcjach usług publicznych, in: J. Gardawski, B. Gąciarz, J. Mokrzyszewski, W. Pankow red., Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
 9. Gardawski, J. (2001), Związki zawodowe na rozdrożu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 10. Gardawski, J. (2002), New nationwide trade union centre established, European Industrial Relations Observatory Online. 19 February. Available at: http://www.eurofound.europa. eu/eiro/2002/12/feature/pl0212109f.htm (accessed on May 8, 2010).
 11. Gardawski, J. (2003), Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Warszawa: Friedrich Ebert Foundation.
 12. Gardawski, J. (2009), Ewolucja polskich związkow zawodowych, in: J. Gardawski red., Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 459-532.
 13. Gardawski, J. (2009), Związki zawodowe w badaniach z 2007 roku, in: J. Gardawski red., Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 551-571.
 14. Gardawski, J., Gąciarz, B., Mokrzyszewski, J., Pankow, W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN.
 15. GUS (2005), Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 r., Warszawa: Głowny Urząd Statystyczny.
 16. GUS (2009), Mały rocznik statystyczny, Warszawa: Głowny Urząd Statystyczny.
 17. Hardy, J. (2009), Polands new capitalism, London: Pluto Press.
 18. Hyman, R. (2001), Understanding European trade unionism. Between market, class and society, London: Sage.
 19. Iankova, E.A. (2002), Eastern European capitalism in the making, New York: Cambridge.
 20. Keenoy, T. (1986), Solidarity: the anti-trade union, in: A. Pravda, B.A. Ruble red., Trade unions in communist states, Boston: Allen & Unwin: 149-172.
 21. Kozek, W. (2003), Czy wyłania się model? Problem instytucjonalizacji zbiorowego przetargu w stosunkach pracy, in: W. Kozek red., Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 16-40.
 22. Kozek, W. (2003), Styl przywodztwa związkowego w Polsce, in: J. Gardawski, J. Polakowska-Kujawa red., Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura. W 70. rocznicę urodzin Prof. zw. dr hab. Leszka Gilejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH: 383-397.
 23. Kozek, W. (2011), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Kucharski, D. (2009), Warunki życia społeczeństwa polskiego. Analiza z uwzględnieniem przynależności do związków zawodowych, Łodź: Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ Solidarność.
 25. Kurczewski, J. (2006), The social functions of Solidarity, "Polish Sociological Review", 153(1): 111-127.
 26. Meardi, G. (2007), More voice after more exit? Unstable industrial relations in Central and Eastern Europe, "Industrial Relations Journal", 38(6): 503-523.
 27. Morawski, W. (1995), Korporatyzm: wyłanianie się nowych stosunkow pracy w Polsce, in: T. Kowalik red., Negocjacje. Droga do paktu społecznego, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 28. Morawski, W. (1997), Stosunki pracy w Polsce a wzory zewnętrzne, in: W. Kozek red., Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 29. Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2010), Worker agency and trade union renewal: the case of Poland, "Work, Employment and Society", 24 (2): 221-240.
 30. Mrozowicki, A., Trawinska, M. (2012), Womens union activism and trade union revitalisation: the Polish experiences, "Economic and Industrial Democracy", Published online before print April 4, available at: http://eid.sagepub.com/content/early/2012/04/04/0143831X12442578.abstract
 31. Ost, D. (2005), The defeat of Solidarity. Anger and politics in postcommunist Europe, Ithaca & London: Cornell University Press.
 32. Ostrowski, P. (2009), Powstawanie związków zawodowych w sektorze prywatnym w Polsce, Warszawa: C.H. Beck.
 33. Pollert, A. (1999), Transformation at work in the new market economies of Central Eastern Europe, London: Sage.
 34. Pravda, A. (1986), Poland in the 1970s: dual functioning trade unionism under pressure, in: A. Pravda, B.A. Ruble red., Trade unions in communist states, Boston: Allen & Unwin: 125-147.
 35. Report on the Condition of Small and Medium-sized Enterprise Sector in Poland in the Years 2008-2009 (2010), Warszawa: PARP, available at: http://en.parp.gov.pl/files/214/10216.pdf
 36. Ruszkowski P. (1986), Społeczne uwarunkowania dynamiki działań samorządu załogi (manuscript), Warszawa.
 37. Sroka, J. (2000), Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 38. Stenning, A., Hardy J. (2005), Public sector reform and womens work in Poland: Working for juice, coffee and cheap cosmetics!, "Gender Work and Organization", 12: 503-526.
 39. Touraine, A., Dubet, F. Wiewiorka M., Strzelecki J. (1983), Solidarity: the analysis of a social movement: Poland 1980-1981, Cambridge: Cambridge University Press.
 40. Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Materiały z konferencji (2012), Warszawa: Kancelaria Senatu.
 41. Upham, M. (1992), Trade unions of the world 1992-93, 3rd edition, London: Gale Group.
 42. Wenzel, M. (1998), Solidarity and Akcja Wyborcza Solidarność. An attempt at reviving the legend, "Communist and Post-Communist Studies", 31(2): 139-156.
 43. Wenzel, M. (2007), Związki zawodowe: Przynależność i ocena działalności, Report BS/187/2007, Warszawa:
 44. CBOS - Public Opinion Research Centre. Available at: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_187_07.PDF [accessed on 8 May 2010].
 45. Wenzel, M. (2009), Związki zawodowe w badaniach CBOS 1980-2008, in: J. Gardawski red., Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 533-550.
Cited by
Show
ISSN
2081-9633
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu