BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurgul Henryk, Mysza Stanisław, Syrek Robert
Title
Zastosowanie filtrów Kalmana do prognozowania wielkości sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa ceramicznego
Application of Kalman Filtering to Forecasting the Sale Size by Sanitary Ceramics Company
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 39, s. 7-27, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Keyword
Rynek ceramiki, Filtry Kalmana, Prognozowanie sprzedaży, Przedsiębiorstwo
Ceramics market, Kalman filters, Sales forecasting, Enterprises
Note
summ.
Abstract
W zarządzaniu przedsiębiorstwem wśród wielu różnego typu prognoz szczególnie ważną rolę odgrywają prognozy sprzedaży poszczególnych produktów, które stanowią podstawę podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem. Prawidłowe, tj. odpowiadające potrzebom rynku, zaplanowanie wielkości sprzedaży i wynikającej stąd wielkości produkcji jest dla przedsiębiorstwa sprawą niezmiernie ważną. W branży ceramiki sanitarnej, ze względu na duże koszty związane z nagłym i niezamierzonym przezbrajaniem produkcji, szczególnie istotne jest planowanie produkcji poszczególnych wyrobów.(fragment tekstu)

Forecasts can be valuablc sources of information for the process of planning the output of sales of sanitary ceramics. The correct forecasts can significantly improve the management process within the firm. In the paper the one step forecasts by Kalman filtering. exponential smoothing, moving average, random walk with drift and linear trend are compared. One can also find enclosed qualitative forecasts of the sale department. It has been proved that forecasts based on the mentioncd models (especially Kalman filtering) are less biased than the traditional forecasts of sale departments that are based on intuition.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gurgul H., Myszą S., Syrek R.: Modele GARCH w prognozowaniu wielkości sprzedaży ceramiki sanitarnej. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2. Red. M. Czyż, Z. Cięciwa. AGH, Kraków 2004, s. 391-400.
  2. Gurgul H., Schleicher St.: Estymatory MNK a estymatory sekwencyjne. "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1996, Vol. XXXVIII, Kraków 1994- -1995, s. 153-162.
  3. Gurgul H., MestelR., Schleicher C : Stock Market Reactions to Dividend Announcements: Empirical Evidence from the Austrian Stock Market. "Financial Markets and Portfolio Management" 2003, Vol. 17, No 3, s. 332- -350.
  4. Hamilton D.J.: Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994.
  5. Mestel R., Gurgul H.: ARIMA Modeling of Event Induced Stock Price Reactions in Austria. "Central European Journal of Operations Research" 2003, Springer-Verlag, Vol. 11, No 4, p. 317-333.
  6. Mills T.C.: The Econometrics of Financial Markets. Cambridge University Press, Cambridge 1999.
  7. Skowronek C : Zapasy w majątku obrotowym sektora przedsiębiorstw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1998, nr 1, 2.
  8. Zeliaś A.: Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu