BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Piotr (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Strategia równoważonego rozwoju transportu w polityce Unii Europejskiej
Sustainable Transport Development Strategy in the EU Transport Policy
Source
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 1 (39), s. 81-91, rys., tab.
Economics and Environment
Keyword
Rozwój zrównoważony transportu, Rozwój transportu, Transport, Polityka transportowa
Sustainable development of transport, Development of transport, Transport, Transport policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W obszarze polityki transportowej Unia Europejska już od wielu lat dąży do przesunięcia popytu potencjalnego z sektora przewozów drogowych w kierunku transportu kolejowego, wodnego śródlądowego i morskiego, w tym żeglugi bliskiego zasięgu, oraz promowania rozwoju transportu kombinowanego, a także zbiorowego transportu publicznego. Są to rozwiązania bardziej przyjazne środowisku, a więc wychodzące naprzeciw realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego. Szczegółowa analiza danych statystycznych dowodzi jednak, że utrzymuje się dominacja transportu drogowego i, co więcej, trend ten ma się utrzymać. Wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju transportu napotyka więc na wiele barier i wymaga jeszcze wielu usprawnień, jednocześnie wysiłki UE przyczyniają się do bardziej harmonijnego rozwoju przestrzeni europejskiej i jej spójności.(fragment tekstu)

The main goal of the EU transport policy is to pursue a sustainable transport development. The balance should be based on the adequate transport demand and resources breakdown in order to enable the access and mobility on the one hand, and to limit the congestion and excessive harmful eff ects for the environment on the other. This implies the promotion of the environmental friendly modes of transport, f. ex. rail, inland waterway, maritime transport, multimodal solutions and public transport. This tendency is well present in a number of the offi cial EU documents and has been confi rmed in March 2011 in the updated White Paper on the transport common policy. The present paper, based on the European documents and statistics, presents the idea and the initiatives to be undertaken for the sustainable transport development, underlying contradictions and barriers in its implementation, and showing the state of the EU transport sector development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Przybyłowski, Inwestycje transportowe w Polsce w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju transportu Unii Europejskiej, w: Implementacyjne aspektu wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE, Białystok 2011
  2. T. Borys, Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska, Wyd. WSE, Białystok 2009.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu