BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymoniuk Barbara (Politechnika Lubelska)
Title
Zakupy grupowe w Internecie - aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku?
Online Group Buying - Sales Promotion or Image Building?
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 275-282, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Internet, Zakupy grupowe, Aktywizacja sprzedaży, Promocja sprzedaży, Badania sondażowe
Internet, Group purchasing, Sales promotion, Selling promotion, Survey research
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Rynek internetowych zakupów grupowych jest rynkiem młodym, dynamicznie rozwijającym się w Polsce i na świecie. W naszym kraju funkcjonuje od roku 2010. Dzięki kilkudziesięcioprocentowym zniżkom na produkty i usługi, nabywane przez duże grupy internautów, oferuje korzystne transakcje konsumentom i przedsiębiorcom. Niestety, rynek ten jest pełen pułapek, które mogą powodować z jednej strony zawiedzione nadzieje nabywców, a z drugiej ogromne szkody finansowe i wizerunkowe sprzedawców. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań sondażowych przeprowadzonych w firmach uczestniczących w akcjach internetowych zakupów grupowych w Polsce oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie efektywnego wykorzystania tej formy marketingu w e-dystrybucji i promocji marki. (abstrakt oryginalny)

The market of online group buying is a young one, dynamically developing in Poland and abroad. It has been functioning in our country since 2010. Thanks to discounts amounting to several dozen per cent on products and services purchased by adequately large groups of Internet users, it offers beneficial transactions to consumers and quick sales to entrepreneurs. Unfortunately, this market is full of traps which can lead, on the one hand, to disappointed hopes of the purchasers, and, on the other, to tremendous financial and company image losses of the sellers. The aim of the current article is to present the results of a survey research conducted in the companies participating in the campaigns of online group buying in Poland, and to formulate recommendations concerning the effective use of this form of marketing in the process of distributing an offer and promoting its brand. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lipiec P. (2014). Czas na biznes subskrypcyjny? Marketing w Praktyce, nr 6.
  2. Majdan K. Zakupy grupowe już nie grupowe. Masowy spadek użytkowników. http://www.wyborcza.biz (21.06.2014).
  3. Nowak M. Polacy oszaleli na punkcie zakupów grupowych. Kupujemy wszystko. http://www.hotmoney.pl (20.06.2014).
  4. Okruch M., Siła grupowych zakupów, http://mensis.pl/marketing/gruper-konczy-4-lata/ (20.06.2014).
  5. Pośpieszny M., Wojewodzic K. (2012), Zakupy grupowe po polsku, "Mensis.pl" 2012, nr 3.
  6. Szymoniuk B. (red.) (2006). Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Warszawa: PWE.
  7. UOKiK prowadzi 58 postępowań dotyczących sprzedaży przez Internet. http://www.dlahandlu.pl (21.06.2014).
  8. Zięba Z. (2013). Zakupy grupowe - nowy model marketingu towarów i usług. Niepublikowana praca licencjacka. Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu