BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkodzin Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Aukcje elektroniczne źródłem potencjalnych korzyści dla polskiej administracji
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO'2005, 2005, s. 556-563, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Aukcje internetowe, e-administracja, Zamówienia publiczne
Internet auctions, e-government, Public procurement
Abstract
Tezę, w myśl której problematyka metodologii budowy inteligentnych systemów doradczych, wspierających dynamiczne modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, wpisuje się w główny nurt problemów badawczych zarówno w wymiarze poznawczym jak i utylitarnym, proponujemy oprzeć na przesłankach charakteryzujących: • Zmiany w otoczeniu organizacji gospodarczych i wynikających z tego implikacji dla funkcji i celów nowoczesnego zarządzania strategicznego • Podatność na operacjonalizacje procedur modelowania procesów decyzyjnych zarówno w obszarze analizy strategicznej jak i projektowania oraz monitorowania strategii. • Rozwój komputerowych systemów wspomagania decyzji w kierunku wspierania użytkowników na najwyższych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem Istotę rozważanego problemu, przedmiotem którego jest rozpoczęty w Zakładzie Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach projekt badawczy, ująć można najlepiej w formie sześciu zasadniczych pytań: • W jakim stopniu możliwe jest efektywne wsparcie procesów zarządzania strategicznego organizacji gospodarczej, komputerowym systemem wspomagania decyzji. • Na czym polega specyfika procesów podejmowania decyzji strategicznych z punktu widzenia procedur gromadzenia informacji strategicznych, rozpoznawania problemów, budowy modeli decyzyjnych oraz analiz decyzyjnych i prezentacji informacji zarządczych. • Jak odwzorować strukturę oraz dynamikę procesów decyzyjnych zarządzania strategicznego w modelach analitycznych. • W jakim stopniu specyfika wymaganych zasobów informacyjnych, modeli analitycznych oraz kontekst decyzyjny determinuje użycie określonych technologii informatycznych, w tym technologii sztucznej inteligencji, do budowy efektywnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. • Jak wykorzystać wiodące technologie sztucznej inteligencji oraz platformy bazodanowe, w tym wielowymiarowe bazy danych OLAP, by uzyskać efekt synergii niezbędny do efektywnego wsparcia: analizy strategicznej, projektowania strategii oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami na etapie monitorowania realizacji strategii. • W jakim stopniu i jakie determinanty warunkują wdrożenie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzeziński S.: E-przetargi w Opolu, Stop Korupcji, http://www.stopkorupcji.org/aktualnosci/a56.html, 1.02.2005 r.
 2. Kowalski J.: Internetowe aukcje zamówień publicznych, Stop Korupcji, http://www.stopkorupcji.org/aktualnosci/a26.html, 1.02.2005 r.
 3. Makomski K.: e-Zamówienia Publiczne luksus czy konieczność?, http://www.e-kongres.pl/II_edycja/prezentacje/e-Zamowienia_Publiczne-luksus_czy_koniecznosc.ppt, 11.02.2005
 4. Marketplanet, http://www.market-planet.pl/index.asp7szablon =115020, 05.02.2005
 5. Marketplanet, http://www.market-płanet.pl/index.asp?szablon= 1610&press_id=567, 05.02.2005
 6. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005- 2006, wrzesień 2004
 7. Piński A., Kto da mniej, "Wprost", nr 1113, 28 marca 2004
 8. Salik H.: Urząd Zamówień Publicznych się elektronizuje, http://serwisy.gazeta.p1/metroon/l,0,2339732.html, 10.02.2005
 9. SAP Polska, http://www.sap.com/poland/customers/successes/pwpw.pdf, 10.02.2005
 10. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień 2004
 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz.U. Nr 19, poz. 177 (z późniejszymi zmianami)
 12. Wielgo M.: Rynek zamówień Publicznych w 2004 roku, Gazeta.pl, http://dom.gazeta.p1/dom/l,50848,2471056.html, 09.02.2005
 13. Wiśniewski P., Wicik G., Aukcja elektroniczna - przejrzystość, nowoczesność, oszczędność, "Prawo zamówień publicznych", nr 1/2004
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu