BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworzydło Dariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Public relations w strukturze organizacyjnej korporacji - założenia modelowe a rzeczywistość
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce, 2010, s. 47-62, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Public relations, Struktura organizacyjna, Organizacja
Public relations, Organisational structure, Organisation
Abstract
Termin "public relations" używany jest w co najmniej czterech kontekstach znaczeniowych: (1) jako nazwa wszystkich działań instytucji czy firmy zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem; (2) jako nazwa sposobu i stylu (często promocyjno-propagandowego lub reklamowego) przekazywania komunikatów i informacji czy organizowania wydarzeń (eventów); (3) jako nazwa dziedziny wiedzy o umiejętnościach zawodowych i sztuce kształtowania wizerunku i marki instytucji, organizacji społecznych i firm gospodarczych w budowaniu reputacji i umacnianiu relacji z otoczeniem; (4) jako synonim negatywnej oceny aktywności komunikacyjnej konkurencji7. Termin ten używany jest najczęściej w swoim oryginalnym, anglojęzycznym brzmieniu. Wynika to stąd, iż w polskiej nomenklaturze nie zostało znalezione słowo, które skutecznie zastąpiłoby ten termin. PR próbowano zastąpić takimi terminami, jak: relacje społeczne, relacje z otoczeniem, kreowanie reputacji, prestiżu, dialog z otoczeniem czy też relacje publiczne. Terminy le jednak nie zostały zaakceptowane przez PR-owców i zostały definitywnie odrzucone. Inną definicję proponuje w swoich publikacjach Tomasz Goban-Klas. Skłania się on ku temu, aby termin public relations tłumaczyć jako propagowanie renomy lub propagowanie reputacji gdyż pozwala to na zachowanie tego samego angielskiego skrótu PR. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa 1997
  2. Goban-Klas T.: Public relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania. Business Press, Warszawa 1997
  3. leksykon public relations. Red. J. Olędzki, D. Tworzydło. Wydawnictwo Newsline Sp. z o.o., Rzeszów 2009
  4. Marketing a public relations. Obszary konfliktu i porozumienia. Raport z badań. Zakład Public Relations Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Korporacja Badawcza PRETENDENT, Ideo Sp. z o.o., Rzeszów 2008
  5. Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Red. J. Olędzki, D. Tworzydło. PWN, Warszawa 2008
  6. Seitel F.P.: Public Relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa 2003
  7. Tworzydło D.: Macierz celów wizerunkowych w ocenie efektów działań public relations. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2008
  8. Wójcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu