BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rozwój pożyczek społecznościowych w Polsce
Social Loans Development in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 427-436, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Pożyczki, Bankowość detaliczna, Inwestycje alternatywne, Pożyczki społecznościowe
Loans, Retail banking, Alternative investments, Social lending
Note
summ.
Abstract
Od kilku lat na rynku mikrofinansów obok produktów bankowych funkcjonują produkty pożyczkowe oferowane przez podmioty niebankowe lub osoby prywatne. Powstaje zatem pytanie o powody ich tworzenia i zainteresowania nimi pożyczkodawców. Czy produkty te są alternatywą dla osób, które nie mogą skorzystać z oferty banków ze względu na zbyt niską zdolność kredytową, czy raczej zapoczątkowany został rozwój nowego obszaru na rynku finansowym w myśl słów Richarda Kovacevicha "Banking is necessary, banks are not" (Bankowość jest niezbędna, banki - nie). Celem niniejszej pracy jest analiza zmian produktów finansowych, jakimi są pożyczki społecznościowe dostępne na polskim rynku. (fragment tekstu)

Social loans are relatively new financial instruments on the Polish market. From the point of view of persons holding free financial means it is possible to treat them as profitable, but quite risky a form of investing. For borrowers they are an alternative to bank loans or those offered by non-bank institutions. It is a developing market both in terms of the value and types of offered investment products. The analysis discussed in the article shows that community loans are becoming more and more popular. It results among others from the increase in the awareness of the society of the existence of such financial instruments. It is a development market, however, it constitutes the essential competition neither for credit institutions for SKOK cooperatives, neither in deposit activity nor in credit activity, since community loans constitute supplementation for the banks' offer for a narrow group of niche customers. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://znpd.pl/statystyki-finansowo (10.06.2012).
  2. https://pozycz.pl/index.php?command=zone&action=1§ion=5&sid=8be3rdmhf4ao2t252vpn76o 8t5 (18.10.2011).
  3. https://www.sekrata.pl/index.html (14.06.2012).
  4. https://www.zakrainvest.pl/ (27.06.2012).
  5. KE zajęła się problemem tzw. shadow banking; nie wyklucza regulacji, "Biznes Gazeta Prawna" 19.03.2012, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/603915,ke_zajela_sie_problemem_tzw_shadow_banking_nie_wyklucza_regulacji.html (10.06.2012).
  6. Samcik M., Serwis Monetto.pl zniknie z sieci. Co dalej z e-pożyczkami?, artykuł opublikowany 21.01.2010 r. na stronie: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,35895,7478780,Serwis_Monetto_pl_zniknie_z_sieci__Co_dalej_z_e_pozyczkami_.html (18.10.2011).
  7. Serrelis E., Aleksandris N., A New Paradigm for Secure Social Lending, [w:] A.B. Sideridis, Ch.Z. Patrikakis (Eds), e-Democracy 2009, LNICST 26, pp. 373-385, 2010.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu