BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ertmańska Karolina (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Konsument odpowiedzialny w społeczeństwie informacyjnym
Socially-conscious Consumer in the Information Society
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 348-355, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Konsument, Świadomość konsumenta, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczeństwo informacyjne, Wyniki badań
Consumer, Consumer awareness, Corporate Social Responsibility (CSR), Information society, Research results
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę społecznie odpowiedzialnego konsumenta jako jednostki, która potrafi przewidzieć wpływ swoich decyzji konsumpcyjnych na społeczeństwo i środowisko oraz dokonywać odpowiednich wyborów. Dokonano analizy źródeł informacji na temat społecznie odpowiedzialnej konsumpcji, a także przedstawiono organizacje zajmujące się promocją idei CSR - społecznie odpowiedzialnego biznesu. Przedstawiono również wyniki badań dotyczących świadomości konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristics of socially-conscious consumer as an individual who can predict the impact of his consumption decisions on society and the environment and make appropriate choices. An analysis of the sources of information on socially responsible consumption has been conducted and organizations promoting CSR - corporate social responsibility - has been described. The paper also presents the results of research on consumer awareness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baruk A. (1998), Wysoka jakość przyjazna środowisku, "Problemy Jakości", nr 10, 30.
 2. Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: FELBERG SJA.
 3. Sznajder A. (1997), Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 4. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Wiśniewski A. (1995), Świadomość ekologiczna konsumentów polskich, Warszawa: Konsumencki Instytut Jakości.
 6. The global, socially conscious consumer, 2012, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2012the-global-socially-conscious-consumer.html (28.06.2014).
 7. Zięba K. (2005), Nowoczesne trendy w marketingu, "Marketing przyszłości", nr 414, Szczecin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 167-171.
 8. http://www.dobrezakupy.ekonsument.pl
 9. http://www.ekologia.pl
 10. http://www.ekonsument.pl
 11. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl
 12. http://www.ungc.org.pl/o-un-global-compact
 13. http://www.zielonasiec.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu