BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalewajek Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ informacji pozyskiwanych przez konsumentów z wykorzystywaniem Internetu na ich zachowania związane z wyborem usług fryzjerskich
The Impact of Information Acquired by the Consumers with the use of the Internet on their Behavior Related to the Choice of Hairdressing Services
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 404-414, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Internet, Informacja w internecie, Zachowania konsumenta, Rynek usług
Internet, Information on the Internet, Consumer behaviour, Services market
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Autorka odwołując się do wiedzy z przeprowadzonych w 2014 roku badań (IDI, CAWI, wirtualna etnografia), przeanalizowała zmiany postaw, jakie dokonały się za sprawą upowszechnienia Internetu oraz zaprezentowała w jaki sposób Internet wpłynął na zmiany w procesie zakupowym konsumentów na rynku usług fryzjerskich. Z jednej strony widoczny jest trend DIY (ang. do it yourself - zrób to sam), gdzie szeroka dostępność materiałów instruktażowych pozwala konsumentom na samodzielne dbanie o fryzurę, pielęgnowanie włosów oraz wykonywanie fryzur o różnym stopniu skomplikowania w warunkach domowych, a tym samym odebranie fryzjerstwu etykiety zawodu "dla wybranych", z drugiej zaś strony widać nasilenie konkurencji na rynku, gdyż konsument jest w stanie o wiele łatwiej i szybciej odszukać opinie o danym salonie, co wymusza ciągłe podnoszenie jakości usług (kompetencji, umiejętności, rozwoju kreatywności oraz samych standardów pracy). (abstrakt oryginalny)

The author referring to the knowledge of the conducted research in 2014 (IDI, CAWI, virtual ethnography), analyze the change in consumer attitudes that have occurred due to usage of the internet and presents how the internet has affected the changes in the consumers purchasing process on the hairdressing market. On the one hand, there is the trend of DIY (called: do it yourself), where the wide availability of instructional materials allows consumers to self-care for hair, to create own hairstyle and to perform styles with varying degrees of complexity in the home, and thus divest hairdressing services profession of "devoted to the exclusively selected group" label. On the other hand the intensification of competition in hairdressing market is visible, because the consumer bargaining position allows him to find much easier and faster reviews of the hair salons, which forces salons owners to the continuous improvement of quality of service (including competencies, skills, creativity and core labor standards). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Garapich A., Ciemniewska J. (2013). Wychowani w sieci, Polskie Badania Internetu, online: http://www.slideshare.net/P_B_I/pokolenie-y-wychowani-w-sieci-2013 (03.07.2014).
 2. IAB Polska (2013). E- konsumenci. Consumer Journey Online. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług, online: http://nowymarketing.pl/i/fmfiles/2013-iabpolska-ekonsumenci-consumerjourneyonline-raport.pdf (05.07.2014).
 3. Informacja prasowa, (2013). Nastolatki kupują w sieci i odbierają przez Paczkomaty, online: http://nowymarketing.pl/a/1825,nastolatki-kupuja-w-sieci-i-odbieraja-przez-paczkomaty (02.07.2014).
 4. Mącik R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów poejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 173.
 5. Nalewajek M., Mącik R. (2014). Implications of different mental and behavioral approaches to hairdressing services - consumers clustering approach, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, p. 1020-1023.
 6. Nalewajek M. (2013). Zróżnicowanie oczekiwań konsumenta w procesie zakupowym a możliwości ich zaspokojenia we współczesnej gospodarce, Texterbooks, s. 129-149.
 7. Nikodemska J. (2012). Cyfrowa generacja, online: http://coaching.focus.pl/zycie/cyfrowa-generacja-189 (04.07.2014).
 8. Papiński Z. (2012). Generacja Y wybiera promocje i marketing szeptany, online: http://www.biztok.pl/biznes/generacja-y-wybiera-promocje-i-marketing-szeptany_a3066 (04.07.2014).
 9. Pasionek M. (2013). Ziółkowska O., Pokolenie Y na e-zakupach, online: http://nowymarketing.pl/a/2079,pokolenie-y-na-e-zakupach (29.06.2014).
 10. Polacy w sieci szukali głównie fryzjera i pizzerii. Zachowania Polaków w Internecie, online: http://wgospodarce.pl/informacje/9643-polacy-w-sieci-szukali-glownie-fryzjera-i-pizzerii-zachowania-polakow-w-internecie (30.06.2014).
 11. Snobka (2013). Ratowniczka snobki: po co chodzimy do fryzjera?, online: http://www.snobka.pl/artykul/ratowniczka-snobki-po-co-chodzimy-do-fryzjera-17340.
 12. UKE (2013). Rynek usług telekomunikacyjnychw Polsce w 2013 roku, online: uke.gov.pl/files/?id_plik=14746.
 13. Urazińska A. (2011). Postrzyżyny, czyli przyszedł Groupon do fryzjera, online: http://wyborcza.pl/1,76842,9558172,Postrzyzyny__czyli_przyszedl_Groupon_do_fryzjera.html (02.07.2014).
 14. Wojtaszczyk K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C ocena na podstawie autodiagnozy studentów, E-mentor, issue: 2 (49) / 2013, p. 22-28, on: www.ceeol.com (03.07.2014).
 15. Wykop (2013). Online: http://www.wykop.pl/wpis/4328383/kurwa-znowu-musze-isc-do-fryzjera-nie-lubie-tam-ch/ (03.07.2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu