BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłecki Juliusz (Uniwersytet Warszawski), Kokoszczyński Ryszard (Uniwersytet Warszawski), Sakowski Paweł (Uniwersytet Warszawski), Ślepaczuk Robert (Uniwersytet Warszawski), Wójcik Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Title
Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX - modelowanie i własności prognostyczne
Volatility Time Structure of VIX Futures - Modeling and Predictive Properties
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 181-192, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Kontrakty terminowe, Zmienność, Prognozowanie
Fixed-period contracts, Variability, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę wykorzystania informacji zawartych w strukturze terminowej zmienności do prognozowania przyszłych wartości indeksu VIX. W badaniu wykorzystano dzienne notowania indeksu VIX oraz kontraktów terminowych na ten indeks. Wyniki wskazują z jednej strony na istotną statystycznie ujemną zależność między opóźnieniem nachylenia struktury zmienności a bieżącą wartością indeksu VIX. Z drugiej zaś strony wykorzystanie struktury terminowej kontraktów terminowych na indeks VIX nie przekłada się na istotnie niższe błędy prognoz przyszłych wartości indeksu VIX. (abstrakt oryginalny)

In this paper we try to incorporate information included in volatility time-structure to forecast VIX index. We use daily data of the VIX index and futures contracts on VIX. Results suggest a significant and negative relationship between the lagged slope of volatility time-structure and the current level of VIX. However, on the other hand, this relationship does not translate to significant lower ex-post forecast errors of the future VIX levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Byoun S., Kwok C.C.Y., Park H.Y. (2003), Expectations Hypothesis of the Term Structure of Implied Volatility: Evidence from Foreign Currency and Stock Index Options, "Journal of Financial Econometrics", vol. 1, no. 1, s. 126-151.
 2. Christoffersen P., Heston S., Jacobs K. (2009), The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well?, "Management Science", vol. 55, issue 12, s. 1914-1932.
 3. Cont R., da Fonseca J. (2002), Dynamics of implied volatility surfaces, "Quantitative Finance", vol. 2, s. 45-60.
 4. Das S.R., Sundaram R.K. (1999), Of Smiles and Smirks: A Term Structure Perspective, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 34, no. 2, s. 211-239.
 5. Diz F., Finucane T.J. (1993), Do the Options Markets Really Overreact?, "Journal of Futures Markets", vol. 13, issue 3, s. 299-312.
 6. Heynen R., Kemna A., Vorst T. (1994), Analysis of the Term Structure of Implied Volatilities, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 29, no. 1, s. 31-56.
 7. Hull J., White A. (1987), The Pricing of Options as Assets with Stochastic Volatilities, "Journal of Finance", vol. 42, no. 2, s. 281-300.
 8. Mixon S. (2002), Factors Explaining Movements in the Implied Volatility Surface, "Journal of Futures Markets", vol. 22, issue 10, s. 915-937.
 9. Mixon S. (2007), The implied volatility term structure of stock index options, "Journal of Empirical Finance", vol. 14, issue 3, s. 333-354.
 10. Nossman M., Wilhelmsson A. (2009), Is the VIX futures market able to predict the VIX index? A test of the expectations hypothesis, "Journal of Alternative Investments", vol. 12, no. 2, s. 54-67.
 11. Skladopoulos G., Hodges S., Clewlow L. (1999), The Dynamics of the S & P 500 Implied Volatility Surface, "Review of Derivatives Research", vol. 3, no. 3, s. 263-282.
 12. Stein J. (1989), Overreactions in the Options Market, "Journal of Finance", vol. 44, issue 4, s. 1011-1023.
 13. Xu X., Taylor S.J. (1994), The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 29, no. 1, s. 57-74.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu