BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Schulz Maciej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
System informacji marketingowej w procesie budowania trwałych relacji z klientem na przykładzie polskich przedsiębiorstw
Marketing Information System in the Process of Building Lasting Relationship with Customers on the Example of Polish Companies
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 508-516, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Marketing relacji, Relacje z klientami, System informacji marketingowej (SIM), Badania marketingowe, Wyniki badań
Enterprises, Relationship marketing, Relationships with customers, Marketing information system (MIS), Marketing research, Research results
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
Praktyka zarządzania przedsiębiorstwami nastawionymi na sukces w długim okresie potwierdza decydujące znaczenie budowania dobrych relacji z klientami. Kształtowanie grup zadowolonych, a w konsekwencji lojalnych klientów w coraz większym stopniu staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej prowadzącej przedsiębiorstwa do sukcesu rynkowego. Podstawą tego sukcesu jest z pewnością wiedza na temat potrzeb, preferencji i oczekiwań klientów. W niniejszym opracowaniu autorzy przedstawili wyniki własnych badań dotyczące wpływu badań marketingowych na budowanie trwałych relacji z klientami. (abstrakt oryginalny)

The practice of business management geared to the long term success confirms the crucial importance of building good relationships with customers. The groups of satisfied, loyal customers become an element of building a competitive advantage, leading companies to success. The basis for this success is certainly knowledge of the needs, preferences and expectations of customers. In this paper, the authors present the results of their research on the impact of marketing research on building good relationship with customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andruszkiewicz, K. (red). (2011). Marketing. Podręcznik akademicki. Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 2. Andruszkiewicz K., Śmiatacz K. (2014). Text Mining, "Marketing i Rynek", nr 4/2014.
 3. Andruszkiewicz, K., Szczepańska, E. (2012). Istota i znaczenie badań marketingowych. W: W. Popławski, E. Skawińska (red). Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją (14-38). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Frąckiewicz, W., Karwowski, J., Karwowski, M., Rudawska, E. (2004). Zarządzanie marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Krzepicka, A. (2011). Wartość dodana w marketingu relacji. W: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.) Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie (447-450). Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 8. Mazurek-Łopacińska, K. (red). (2005). Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 9. Pawlak-Kołodziejska K. i Schulz M. (2011). Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski. W: S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.) Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski (37-41). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 10. Petrykowska J. (2011). Budowanie trwałych relacji z klientami w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. W: S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.) Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski (s. 45). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 11. Schulz M. (2011), Ocena relacji przedsiębiorstwa z klientami na podstawie wskaźnika LTV, W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, E. Urbańczyka, M. Romanowskiej (red.) Zeszyty Naukowe nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47.
 12. Sojkin, B. (2009). Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Szostek, D. (2011). Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. W: S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.) Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski (6-8). Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu