BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łodyga Olga
Title
Telepraca - możliwości i ograniczenia
Source
e-mentor, 2007, nr 3, s. 72-74, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Telepraca, Rynek pracy, Zdalne nauczanie
Teleworking, Labour market, e-learning
Note
streszcz.
Abstract
Szybki rozwój internetu spowodował powstanie rzeczywistości wirtualnej - a w niej nowych formy działalności zawodowej. Jedną z nich jest telepraca. Telepraca stwarza nowe możliwości zatrudnienia dla ludzi, którzy mają problemy z aktywnym uczestnictwem w rynku pracy. Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że rynek pracy na odległość w naszym kraju jest ciągle słabo rozwinięty. Nadzieje na zmianę tej sytuacji wzbudza projekt zmian w "Kodeksie pracy", który zakłada wprowadzenie nowej formy zatrudnienia - telepracy. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ćwiek J., Telepraca doczeka się rządowych regulacji. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy o pracy nadległość, "Gazeta Wyborcza" z dn. 26.10.2006.
  2. Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R., Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik, PARP, Warszawa 2006.
  3. Kampa A., Gołda G., E-learning i telepraca w kształceniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] J. Kisielnicki (red.), VI Konferencja Uniwersytet wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007.
  4. Nilles J.M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, NWT, Warszawa 2003.
  5. Karp D., Jesteśmy na szarym końcu, czyli o telepracy w Polsce, http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74785,4129794.html, [24.05.2007].
  6. A. Kozera, Telepracownik ma te same prawa, co etatowiec, http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=97&ShowArticleId=45664, [31.05.2007].
  7. http://di.com.pl/news/16568,Telepracownicy_straca_prawo_do_internetowej_ulgi.html, [24.05.2007].
  8. Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce. Raport z badania jakościowego,[online], Sopot-Warszawa 2005, s. 4-5, http://www.telepraca-efs.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66, [24.05.2007].
  9. http://www.telepraca-efs.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=66, [24.05.2007].
Cited by
Show
ISSN
1731-6758
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu