BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nowe generacje portali korporacyjnych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2, 2009, s. 41 - 51, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Portale korporacyjne
Corporate portals
Abstract
Jedną z platform technologicznych wspierających współczesne przedsiębiorstwa w realizacji idei B. Gatesa "biznes szybki jak myśl" są portale korporacyjne. W organizacji, funkcjonowaniu i zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem stanowią przede wszystkim jego uniwersalne zintegrowane środowisko informacyjno-komunikacyjne. Efektywnie wspierają procesy I-K zarówno wewnątrz, jak i z otoczeniem przedsiębiorstwa. Portale korporacyjne otwarte na przestrzeń Internetu udostępniają na potrzeby działalności przedsiębiorstwa szerokie spektrum netowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Internetowe platformy komunikacyjne tych portali umożliwiają integrowanie zewnętrznych i wewnętrznych usług, zasobów i aplikacji przedsiębiorstwa w jeden spójny, zintegrowany system. Umożliwiają tym samym sprawne i efektywne udostępnianie użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym rozproszonych danych, informacji i wiedzy w jednym interfejsie. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że tym samym portale korporacyjne zmienią tradycyjny paradygmat integrowania systemów informatycznych przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych kilku lat. Ponadto, "otwarcie się" przedsiębiorstwa poprzez swój portal na przestrzeń Internetu sprzyja pogłębianiu się wirtualizacji jego struktury i funkcjonowania. Ten aspekt implementacji portali korporacyjnych trzeba szczególnie podkreślić. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Gates B.: Biznes szybki j@k myśl. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 2. Jurga K., Małachowski A.: Enterprise Portal as a Communication Tool in a Company. Materiały konfemecyjne. "The 9th Intl. Conf. on Information Management". Gdańsk 3-5 czerwca 2009.
 3. Microsoft Product Information. http://go.microsoft.com/fwlink/linkld=91026, (19.07.2007), maj 2009.
 4. Microsoft Product Information. http://go.microsoft.com/fwlink/linkld=132808, maj 2009.
 5. Microsoft, Office SharePoint Server 2007. www.microsoft.com/sharepoint, maj 2009.
 6. Novell Portal Services, www.novell.com, maj 2009.
 7. Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2. http://portal.suse.pl/index.php, maj 2009.
 8. Oracle Application Server Portal lOg Release 2(10.14). www.oracle.com/portal/pdf/overview__10g2, (11/2004), maj 2009.
 9. SAP NetWeaver'04. www.sap.com.poland/platform/netweaver/index.epx, maj 2009.
 10. Validation and Virtualization of SAP Enterprise SOA Applications with iTKO LISA, www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/docs/library/009ed, maj 2009.
 11. WebSphere Portal 6.1, www.ibm.com/developerwork/websphere, (14.04.2009, maj 2009.
 12. WebSphere Portal Express 6.1. www.01.ibm.com/software/pl/portalexpress, maj 2009.
 13. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008. Raport GUS. www.stat.gov.pl/cps/rde/gus, kwiecień 2009.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu