BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Arkadiusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Teoria perspektywy i jej konsekwencje dla wyborów ekonomicznych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 117-129, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Teoria perspektywy, Psychologia decyzji, Ekonomia neoklasyczna, Mikroekonomia, Teoria wyboru, Psychologia jednostki
Prospect theory, Decision psychology, Neoclassical economy, Microeconomics, Choice theory, Individual psychology
Abstract
Zaprezentowany wyżej, alternatywny wobec TRW, model wyboru ma duży potencjał teoretyczny oraz praktyczny - wyjaśnia wiele zachowań, które są obserwowane w rzeczywistości, a są sprzeczne z TRW. Jak stwierdzają Tversky i Kahneman, TRW przesadza z prognozowaniem zmian zachowań podmiotów wobec zmieniających się warunków ekonomicznych, prognozują większą niestabilność gospodarek niż rzeczywiście obserwowana31. TP w obecnej postaci nie jest jeszcze pełna. Mówi np. że wpływ na wybory mają ramy odniesienia, ale nie daje odpowiedzi na pytanie jak one powstają32 - lukę tę powinni starać się wypełnić psychologowie i socjologowie. Niewątpliwie silną jej stroną jest zgodność z psychofizyką doświadczeń hedonistycznych - to, że podmioty są bardziej wrażliwe na zmiany swojego położenia niż na obiektywną sytuację, że organizm przyzwyczaja się do stałych warunków, a ludzki system nerwowy jest mniej wrażliwy na absolutny poziom bodźca niż na odstępstwa od relewantnych norm lub poziomów odniesienia spotykanych w danym środowisku, że ze względów ewolucyjnych ból, głód i przykrość są silniejszymi bodźcami niż sytość i satysfakcja, że reakcje na zmiany są podobne dla silnego i słabszego bodźca sprawia, iż TP jest w zasadzie predykcją psychofizyki. Wiele przemawia za tym, aby TP traktować jako alternatywny model wyboru, a nie jedynie ciekawostkę psychologiczną. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Smith V. : Economics in the Laboratory. "Journal of Economic Perspectives", 1994, Winter.
 2. Tversky A., Kahnemann D. : Rational choice and Framing of Decisions. "The Journal of Business", 1986, Vol. 59, No. 4.
 3. Tversky A., Kahnemann D. : Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk. "Econometrica", 1979, No. 47.
 4. Tversky A., Kahnemann D. : Loss Aversion in Riskless Choice : a Reference-depended Model. "Quarterly Journal of Economics", 1991, November.
 5. Kahnemann D., Knetsch J.L., Thaler R. : Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem. " Journal of Political Economy", 1990, No. 98, December.
 6. Thaler R. : Mental Acoounting and Consumer Choice. "Marketing Science", 1985.
 7. Akerlof G.A. : Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. "The American Economic Review', 2002, Vol. 92, No. 3, June.
 8. Duesenberry J. : Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Harvard University Press, Cambridge 1952.
 9. Rabin M. : Psychology and Economics. "Journal of Economic Literature", 1998, Vol. XXXVI, March.
 10. Frey B.S., Stutzer A. : What Can Economist Learn from Hapiness Research. "Journal of Economic Literature", 2002, Vol. XL, June.
 11. Kahnemann D., Wakker P.P., Sarin R. : Back to Bentham ? Explorations of Experienced Utility. "The Quarterly Journal of Economics", 1997, May.
 12. Frank R. : Frame of Reference as a Public Good. "The Economic Journal", 1997, Novemeber.
 13. Graczyk A. : Oszczędności emerytalne z perspektywy behawioralnej. "Ekonomia i Prawo", 2009, t. V.
 14. Thaler R. : From Homo Economicus to Homo Sapiens. "Journal of Economic Perspectives", 2000, Vol. 14, No. 1.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu