BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Faliński Stanisław (Akademia Podlaska w Siedlcach; Uczelnia Vistula w Warszawie)
Title
Ewolucja ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990-2002
Evolution of the Administrative System of the Capital City of Warsaw between 1990-2002
Source
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 142-159, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Ustrój miasta, Samorząd terytorialny, Funkcje metropolitalne
City government structure, Local government, Metropolitan Functions
Note
streszcz., summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Od odrodzenia się w Polsce w 1990 r. samorządu terytorialnego stolica państwa i największe polskie miasto ma odmienny ustrój niż inne polskie miasta. Ustrój ten w latach 1990-2002 był oparty na istnieniu w ramach Warszawy odrębnych, posiadających osobowość prawną, gmin. W tym okresie ustrój ten ewoluował. Podczas kadencji 1990-1994 miasto było podzielone na siedem dzielnic-gmin: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Wola, Warszawa-Żoliborz, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Praga Południe i Warszawa-Śródmieście. Na czele Warszawy stał wybierany przez wszystkich radnych prezydent m.st. Warszawy. Ustrój źle funkcjonował. W 1994 r. wszedł w życie nowy ustrój, w którym centralna, dysponująca zwartą zabudową, część miasta została jedną liczącą ok. miliona mieszkańców gminą Warszawa-Centrum, dzielącą się na dzielnice. Wokół niej istniało dziesięć gmin: Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Targówek, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Bemowo i Warszawa-Ursus. W 1998 r. zdecydowano o wprowadzeniu do miasta kolejnego szczebla samorządu-powiatu warszawskiego z własnymi, odrębnymi organami. Ten bardzo skomplikowany ustrój istniał do 2002 r., kiedy wszedł w życie ustrój z całą Warszawą jako jedną gminą i osiemnastoma dzielnicami. (abstrakt oryginalny)

Since the revival of the self-government system in Poland in 1990, the capital and the biggest city of Poland has had an administrative system different from other Polish towns. In 1990-2002, the system was based on the territorial structure made of separate units called gminas (communes), having a status of legal entities. However, the system was evolving over that period. In 1990-1994 the city was divided into seven districts-gminas: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Wola, Warszawa-Żoliborz, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Praga Południe and Warszawa-Śródmieście. The mayor of the city of Warsaw was its President elected by all the city councilors. The system did not function well. In 1994 a new system was introduced: the central part of the city, which had the biggest building density and the population of about one million, became one gmina called Warszawa-Centrum and divided into districts. Around it, there were ten neighboring gminas: Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Wawer, Warszawa--Targówek, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Bemowo and Warszawa-Ursus. In 1998 a decision was made to introduce one more level of self-government in the city: powiat warszawski (County of Warsaw) with its own administrative units. This very complicated system existed until 2002, when it was replaced by a new one in which Warsaw became one gmina with eighteen districts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczek G., Radziejowski J., Dyskusja o ustroju Warszawy, "Wspólnota", nr 14 z 02.04.1994.
 2. Czarnota M., Nowy ustrój Warszawy. Jak wam się to podoba?, "Wspólnota", nr 7 z 12.02.1994.
 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 4. Faliński S., Metropolia - termin wieloznaczny, [w:] S. Faliński (red.), Warszawa - jaka metropolia? Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 13.10.2007, Wydawnictwo WSEI w Warszawie, Warszawa 2008.
 5. Faliński S., Pojmowanie terminu metropolia - kilka uwag porządkujących, [w:] S. Faliński (red.), Samorząd terytorialny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wybrane problemy. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 14 maja 2009, Wydawnictwo WSEI w Warszawie, Warszawa 2010.
 6. Fogler P., (w rozmowie z A. Światek), Kto rządzi Warszawą?, "Wspólnota" nr 11 z 16.03.1991.
 7. Gawryszewski A., Worcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitalne Warszawy, "Zeszyty IGiPZ PAN" 1998, nr 53.
 8. Gorzelak G., Smętowski M., Metropolia i region w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2005.
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 10. Jaka będziesz Warszawo? Notowała M. Krassowska, "Wspólnota" nr 6 z 09.02.1991.
 11. Jałowiecki B., Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 1999.
 12. Komorowski B., Dziwoląg warszawski, "Wspólnota", nr 36 z 05.09.1998.
 13. Kozłowski S., Funkcje metropolitalne miast światowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2003.
 14. Krasnopolski A., Problemy ustroju samorządowego Warszawy, opracowanie wykonane w Biurze interwencji Kancelarii Senatu, 1 grudnia 1993.
 15. Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 16. Markiewicz A., "Model" do naprawy. O samorządną i sprawnie zarządzaną Warszawę, "Wspólnota" nr 23 z 08.06.1991.
 17. Memoriał w sprawie zarządzania m.st. Warszawą skierowany do pana Bohdana Jastrzębskiego o przesłanie H. Suchockiej, "Wspólnota" nr 51-52 z 19 -26.12.1992.
 18. Nowacka E., Polski samorząd terytorialny, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 19. Rutkiewicz J., (w rozmowie z J. Walewskim), Śmiać się czy płakać, "Wspólnota", nr 2-3 z 12-19.01.1991.
 20. Tylko ewolucja. Dyskusja redakcyjna nad ustrojem Warszawy, "Wspólnota", nr 43 z 24.10.1993.
 21. Uchwała nr XVII/93/95 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy, M.P. z 28 kwietnia 1995, nr 20, poz. 251.
 22. Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 390/XXXI/96 w sprawie przyjęcia statutu Gminy Warszawa-Centrum z dnia 19 września 1996 r.
 23. Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU z 1994 r., Nr 48, poz. 195.
 24. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU z 2002 r., Nr 41, poz. 361.
 25. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy, DzU z 1990 r., Nr 34, poz. 200.
 26. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU z 1990 r., Nr 16, poz. 95 i nr 34 poz. 199.
 27. Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU Nr 92, poz. 1044.
 28. Winiarski L., Komisarz dla Warszawy?, "Wspólnota" nr 51-52 z 19- 26.12.1992.
 29. Winiarski L., Między dzielnicami a ratuszem, "Wspólnota" nr 51-52 z 19-26.12.1992.
 30. Wyganowski S., "Uwagi do ustroju m.st. Warszawy" autorstwa 6 burmistrzów i przewodniczących Rad Dzielnic - Gmin Warszawy, "Wspólnota", nr 11 z 14.03.1992.
 31. Wyganowski S., (w rozmowie z I. Marcisz), W sercu Europy, "Wspólnota", nr 17 z 07.07.1990.
 32. Wyganowski S., Stołeczna katastrofa, "Wspólnota", nr 38 z 19.09.1998.
Cited by
Show
ISSN
2081-5913
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu