BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doman Ryszard (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych
The Dynamics of Dependency Between Polish Stock Returns and the Changes of Treasury Bonds Yields
Source
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 200-212, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Instrumenty finansowe, Akcje, Obligacje, Stopa zwrotu
Capital market, Management of investment portfolio, Financial instruments, Shares, Bonds, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Wiedza na temat dynamiki zależności pomiędzy zwrotami z akcji i obligacji może mieć duże znaczenie praktyczne w wielu dziedzinach finansów. Przykładowo, alokacja aktywów pomiędzy akcje i obligacje należy do najważniejszych decyzji, jakie muszą podejmować zarządzający portfelami. W artykule, stosując modele kopuli z przełączaniem typu Markowa, badamy dynamikę warunkowych zależności między zwrotami z polskich indeksów giełdowych a zmianami rentowności polskich obligacji skarbowych w aspekcie zjawiska przenoszenia zmienności. (abstrakt oryginalny)

Understanding the dynamics of dependence between returns on stocks and bonds can have great practical implications in several areas of finance. For instance, asset allocation between stocks and bonds belongs to the most important decisions that portfolio managers and individual investors must make. In this paper, we use Markov-switching copula models to investigate the dynamics of conditional dependency between returns on Polish stock indices and the changes of Polish treasury bonds yields, focusing on the contagion phenomenon. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Engle R.F., Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 2002, 339-350.
  2. Embrechts P., McNeil A., Straumann D., Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfals, in: Risk Management: Value at Risk and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge 2002, 176-223.
  3. Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer Science+Business Media, Inc., New York 2006.
  4. Patton A.J., On the Out-of-Sample Importance of Skewness and Asymmetric Dependence for Asset Allocation, Journal of Financial Econometrics, 2, 2004, 130-168.
  5. Patton A.J., Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence, International Economic Review, 47, 2006, 527-556.
  6. Rodriguez J.C., Measuring financial contagion: A copula approach, Journal of Empirical Finance, 14, 2007,401-423.
  7. Shiller R.J., Beltratti A.E., Stock Prices and Bond Yields: Can Their Comovements Be Explained in Terms of Present Value Models?, Journal of Monetary Economics, 30, 1992, 22-46.
  8. Sklar A., Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges, Publicatons de Institut Statistique de Universite de Paris, 8, 1959, 229-231.
  9. Tsafack G., Dependence Structure and Extreme Comovements in International Equity and Bond Markets, Working Paper available at SSRN, 2006
Cited by
Show
ISSN
1899-2382
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu