BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Istota rachunku kosztów cyklu życia technologii
The Conception of Costing of Technology Life Cycle
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 335, s. 231-239, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka
Keyword
Technologia, Rachunek kosztów, Cykl życia, Efektywność
Technology, Cost accounting, Life cycles, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor przedstawił ideowe założenia rachunku kosztów cyklu życia technologii. W pierwszej kolejności została zaprezentowana klasyfikacja kosztów cyklu życia technologii, a następnie przedstawiono możliwe podejście do ich kalkulacji. W artykule zaprezentowano także podstawowe wskaźniki i mierniki, które mogą być wykorzystane do oceny efektywności i niezawodności technologii.(abstrakt oryginalny)

In the article the author depicts the idea of life cycle costing that refers to the usage of technology. In the first part of the article there was presented the clasification of life cycle costing referring to technology and after that the potential methods of cost calculations were depicted. In addition to that the author shows the potential measures of technology effectiveness and reliability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barringer H.P., Weber D.P., 1996, Life Cycle Cost Tutorial, Fifth International Conference on Process Plan Reliability, Houston, Texas.
  2. Dhillon B.S., 1989, Life Cycle Costing, Gordon and Breach Science Publishers, New York.
  3. Emblemsvag J., 2003, Life Cycle Costing. Using Activity Based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
  4. Wierzbiński M., 2006, Rachunek kosztów cyklu życia, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu