BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol Marek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wpływ cech spółki na mnożniki wyceny w modelu zysku rezydualnego
The Impact of Firm Characteristics Valuation Multiples in the Residual Income Model
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 267-277, tabl., bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Modele wyceny, Estymacja, Informacja ekonomiczna, Dane panelowe
Pricing models, Estimation, Economic information, Panel data
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem prezentowanego badania jest oszacowanie wpływu sektora działalności spółki oraz jej rozmiaru na wartość mnożników wyceny modelu zysku rezydualnego. Badanie przeprowadzono na próbie spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Niemczech, Francji i Polsce w latach 2000-2010 za pomocą modelu Ohlsona. Istotnym atutem prezentowanego badania jest podjęcie próby oszacowania nieobserwowalnej zmiennej szoku w zysku rezydualnym, która występuje w modelu Ohlsona. Wyniki badania wskazują na istotne zróżnicowanie między krajami. W próbie niemieckiej zidentyfikowano istotny wpływ sektora działalności na mnożniki wyceny. We wszystkich trzech próbach wystąpiła istotna interakcja mnożnika wyceny z rozmiarem spółki. Wprowadzenie do modelu zmiennej szoku w zysku rezydualnym spowodowało zmniejszenie błędu standardowego oszacowań mnożników wyceny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study was to estimate the impact of industry sector and firm size on valuation multiples in the residual income model. The study was carried out on an archival sample of companies listed at stock exchanges in Germany, France and Poland over the period from 2000 to 2010 with the use of the Ohlson model. An important contribution of this paper is the attempt to estimate the other information variable present in the Ohlson model. Results show a significant country effect. In the German sample, industry sector does affect valuation multiples. Firm size is an important factor in all three samples. The inclusion of the other information variable causes a decrease in standard errors of estimates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albrecht W.S., Lookabill L.L., McKeown J.C. (1977), The Time-Series Properties of Annual Earnings, "Journal of Accounting Research", no. 15 (2), s. 226-244.
  2. Dechow P.M., Hutton A.P., Sloan R.G. (1999), An empirical assessment of the residual income valuation model, "Journal of Accounting & Economics", no. 26 (1-3), s. 1-34.
  3. Isidro H., O'Hanlon J., Young S. (2004), Dirty surplus accounting flows: international evidence, "Accounting & Business Research", no. 34 (4), s. 383-410.
  4. Isidro H., O'Hanlon J., Young S. (2006), Dirty surplus accounting flows and valuation errors, "Abacus", no. 42 (3/4), s. 302-344.
  5. Jacobsen R. (1988), The Persistence of Abnormal Returns, "Strategic Management Journal", no. 9 (5), s. 415-430.
  6. Klimczak K. (2011), Market reaction to mandatory IFRS adoption: evidence from Poland, "Accounting & Management Information Systems", no. 10 (2), s. 228-248.
  7. McCrae M., Nilsson H. (2001), The explanatory and predictive power of different specifications of the Ohlson (1995) valuation models, "European Accounting Review", no. 10 (2), s. 315-341.
  8. Ohlson J.A. (1995), Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation, "Contemporary Accounting Research", no. 11 (2), s. 661-687.
  9. Runsten M. (1998), The association between accounting information and stock prices: model development and empirical tests based on Swedish data, Stockholm School of Economics, Sztokholm.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu