BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kandefer Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie komunikacją w projekcie
Communication Management in Projects
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 113, s. 65-79, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Grupy projektowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie projektem, Zarządzanie komunikacją, Działalność operacyjna
Project teams, Enterprise management, Project management, Communication management, Operating activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Komunikacja i zarządzanie komunikacją odgrywają bardzo dużą rolę nie tylko w zarządzaniu działalnością operacyjną, ale również w zarządzaniu projektami. Liczne badania wskazują, że niewłaściwa komunikacja stanowi jedną z istotnych przyczyn porażek w projekcie. Tym samym wyzwania stojące przed kierownikiem projektu, który stanowi punkt centralny sieci komunikacyjnej, są szczególne złożone. Literatura przedmiotu nie przedstawia jednoznacznie sposobów polepszenia komunikacji w projekcie. Analiza problemów związanych z komunikacją w projektach wskazuje pośrednio na działania, które mogą przyczynić się do poprawy jej skuteczności. Komunikacja jest procesem wszechobecnym i ciągłym w projekcie, a błędy popełnione w początkowych etapach mogą wpłynąć na liczne problemy w dalszej części realizacji projektu. Jednym z ważnych aspektów jest więc dbanie o komunikację przez cały cykl życia projektu: od fazy inicjowania przez planowanie i realizację aż po fazę zamknięcia. Kierownik projektu ma do dyspozycji różnorodne narzędzia i dokumenty, które mogą go wesprzeć w skutecznym zarządzaniu komunikacją na każdym etapie cyklu życia projektu, co również może wpłynąć na usprawnienie komunikacji. Ponadto do skutecznej komunikacji nie wystarczą tylko umiejętności kierownika projektu, niezbędne jest zaangażowanie interesariuszy i ich świadomość w zakresie komunikowania się. W tym obszarze przydatne mogą się okazać szkolenia i prezentacje z tego obszaru, jak i stworzenie zasad oraz reguł komunikacji w projekcie. Ponadto ważne jest, aby kierownik projektu potrafił połączyć umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji z systematycznym zarządzaniem komunikacją, które umożliwi mu sprawną realizację procesów z nią związanych. Dotychczas realizowane badania na temat komunikacji w projekcie koncentrują się wybiórczo na elementach procesu komunikowania się, m.in. na środkach przekazu czy ogólnym znaczeniu komunikacji w zarządzaniu projektami. Brakuje jednak wciąż kompleksowych badań poświęconych potrzebom uczestników projektu w zakresie wsparcia w obszarze komunikacji, specyfice komunikacji w projekcie czy pogłębionemu znaczeniu i roli komunikacji w projektach. Brakuje również badań na temat czynników sukcesu komunikacji w projektach oraz sposobów zwiększenia efektywności komunikacji w środowisku projektowym. (abstrakt autora)

Project management, besides operational management, is presently an important area of corporate management. The literature indicates that corporate communication is an important component of the appropriate operation of an organisation. The practice of project management shows that it concerns not only the operational but also project activity, in which communication and communication management play a significant role. Poland's scientific and practical achievements connected with the area of communication in projects are all the time poor and fragmentary, first of all they are confined to the role and importance of communication within the project team. The present article is an attempt to describe the communication and communication management in projects as well as to indicate their complexities in the project environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cleland D., Kerzner H., Engineering Team Management, Krieger, Melbourne 1986.
 2. Ferraro J., The Strategic Project Leader: Mastering Service-Based Project Leadership, Auerbach Publications, New York 2008.
 3. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Grucza B., Trocki M., Zarządzanie interesariuszami projektu, w: Strategiczne zarządzanie projektami, red. M. Trocki i E. Sońta-Drączkowska, Bizarre, Warszawa 2009.
 5. Lientz B., Rea K., Project Management for the 21st Century, A Harcourt Science and Technology Company, San Diego 2002.
 6. Maylor H., Project Management, Financial Times/Prentice Hall, 2005.
 7. McManus J., Wood-Harper T., Understanding the Sources of Information Systems Project Failure, Management Services, Autumn 2007.
 8. Nicholas J., Project Management for Business and Engineering: Principles and Practice, Elsevier Butterworth-Heinemann, USA 2004.
 9. Phillipis J., PMP Project Management Professional Study Guide, McGraw-Hill Osborne Media, San Francisco 2010.
 10. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Po-Chedley D., Client Relationship Management: Using Relationship Management and Project Service Excellence to Create a Competitive Advantage, HRD Press, Massachusetts 2001.
 12. Pritchard C., The Project Management Communications Toolkit, Artech House, Inc., Norwood 2004.
 13. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Management Training Training & Development Center, Warszawa 2009.
 14. Sanghera P., CAPM In Depth: Certified Associate in Project Management Study Guide for the CAPM Exam, Course Technology PTR, Boston 2011.
 15. Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacjach, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław 2005.
 16. Stewart D., Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 17. Stoner J. A., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 18. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 19. Zimniewicz K., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Terra, Poznań 1997.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu