BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : sierpień 2006
Business Survey Poland : August 2006
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 215, 30 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Koniunktura gospodarcza, Struktura produkcji, Zapasy
Processing industry, Business trends, Production structure, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ogólny wskaźnik koniunktury ciągle rośnie. Od lipca zwiększył swoją wartość o 1,5 punktu i wynosi +25 punktów. Jest to wartość o 13 punktów wyższa od tej z sierpnia 2005. Wartość wskaźnika jest wyższa w sektorze prywatnym, gdzie wynosi +26 punktów. W publicznym wartości wskaźnika wynosi +25 punktów. (fragment tekstu)

The general business situation idicator has been still grawing. Since July its value has increased by 1.5 and amounts +25 points. It is 13 points more than in August 2005. The indicator value is higher in private sector where it stands at +26 points over +25 points in public sector. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu