BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felis Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Spór wokół podatku liniowego na przykładzie doświadczeń Estonii i Słowacji
Argument over Linear Taxation Exemplified by Experiences of Estonia and Slovakia
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 94, s. 147-160, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Podatek liniowy, Makroekonomia, Płynność finansowa, Deficyt budżetowy
Flat tax, Macroeconomics, Financial liquidity, Budget deficit
Note
summ., streszcz.
Country
Estonia, Słowacja
Estonia, Slovak Republic
Abstract
Wydaje się, że jednoznaczna odpowiedź na kolejny problem, czy podatek liniowy (i efekty jego wprowadzenia) jest czynnikiem łagodzącym skutki kryzysu, jest niemożliwa. Można przyjąć, że wpływ tego czynnika, w kontekście przyczyn ogólnoświatowego kryzysu, jest raczej znikomy. Zwróćmy uwagę, że do końca 2006 roku podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zdecydowanie najkorzystniej kształtowały się w Estonii, kraju, który jako pierwsze europejskie państwo wprowadziło podatek liniowy dla osób fizycznych. Teraz, podobnie jak pozostałe państwa nadbałtyckie, przeżywa poważne problemy gospodarcze. Nie ma to oczywiście żadnego związku z opodatkowaniem liniowym. Dane rzeczywiście nie napawają optymizmem, gdyż gospodarki te aktualnie cechuje: znaczne obniżenie płynności finansowej państwa, ogromny deficyt budżetowy, deficyt na rachunkach obrotów bieżących, wysoka inflacja. W samej Estonii niepokojący jest krach kredytowy i spadek popytu wewnętrznego. Estonia, podobnie jak inne do niedawna "tygrysy(fragment tekstu)

The article presents economic consequences of the introduction of linear tax in Estonia and Slovakia. It points to the impact of linear tax on economic growth and opportunity to make use of it as a factor to mitigate the effects of crisis. Practical and theoretical deliberation on linear taxation is to complete the information on linear tax in Estonia and Slovakia, limited however to the elements of particular significance in the context of problems resulting from the discussed subject matter. T he theoretical deliberation undertaken in the study and detailed information about linear tax in the two European countries form basis for the conclusions presented and the end. It is stressed that explicit evaluation of linear tax is not possible. It is true that the undertaken changes in the taxation systems of Estonia and Slovakia are assessed positively. It cannot, however, be claimed that the impact on the economic growth and the amount of tax revenue was exerted exclusively by linear tax.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gołębiowski G., Liberalizm nie jest groźny, "Rzeczpospolita" z 4 stycznia 2008 r.
 2. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 3. Kluza K., Kluza S., Liniowy ma zalety, a VAT - wady, "Rzeczpospolita" z 12 listopada 2003 r.
 4. Koniunktura gospodarcza w państwach UE w 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008
 5. Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej, Nr 1/2008, GUS , Warszawa 2008.
 6. Laar M., Estoński cud, Wyd. ARWIL s.c., Warszawa 2006.
 7. Piątkowski M., Sukces podatku liniowego na Słowacji?, www.tiger.edu.pl
 8. Piątkowski M., Tomkiewicz J., Podatek liniowy na Słowacji - czy Polska na tym straci?, www.tiger.edu.pl
 9. Sokół A., Surmacz A., Podatek liniowy - szansa czy zagrożenie, www. twoja-firma.pl
 10. Smoczyński W., Kłopoty jak w banku, "Polityka" z 28 lutego 2009 r.
 11. Stiglitz J., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006
 12. Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych, t. I i II , red. M. Korolewska, BAS Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008
 13. Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich, doświadczenia i perspektywy, materiały II Międzynarodowego Seminarium Ekonomistów regionu Morza Bałtyckiego, pod red. W. Kosiedowskiego, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 14. Uszko D., Podatek liniowy w Europie Wschodniej - szansa regionu w zglobalizowanym świecie, http://web2.ae.katowice.pl
 15. Wernik A., Wielki mit podatku liniowego, "Rzeczypospolita" z 4 kwietnia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu