BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątkowski Paweł (University of Bialystok, Poland)
Title
Public Debt as a Problem of the European Union
Source
Oeconomia Copernicana, 2014, vol. 5, nr 2, s. 21-34, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Dług publiczny, Kryzys zadłużeniowy, Polityka gospodarcza krajów dłużniczych, Porównania międzynarodowe
Public debt, Indebtedness crisis, Economic policy in debtor nations, International comparisons
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The article is aimed at analyzing the consequences of debt crisis in European Union. Special attention is paid to changes in economic policy. In the first paragraph theoretical background of public debt is presented. In the second paragraph the level of public debt in European Union is compared with other countries. Finally, changes in the public debt policy are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R. (2007), Makroekonomia, Warszawa.
 2. Dług publiczny będzie rósł, to problem wielu krajów (2011), http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/dlug-publiczny-bedzie-rosl/ (2013-03-10).
 3. Gadomski W. (2013), Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii, http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100897,12901291.html (03-03-2013 r.).
 4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm (25.02.2013).
 5. http://open-data.europa.eu/pl/data/dataset/1aHVuXOVjxLsOTpj7FHn1w (10.03.2013).
 6. http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/01/app/FiscalMonitoring.htm IMF Fiscal Monitor 2012, (25.02.2013).
 7. Kaja J. (2007), Polityka gospodarcza: wstęp do teorii, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 8. Komar A. (1996), Finanse publiczne w gospodarce rynkowej, Bydgoszcz.
 9. Owsiak S. (2006), Finanse publiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pielach M. (2012), Góra długów publicznych ucieka regulacjom, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/gora-dlugowpublicznych-ucieka-regulacjom/ (03.03.2013).
 11. Public debt in 2020: A sustainability analysis for DM and EM economies (2010), Deustsche Bank Research, http://www.dbresearch.com/MAIL/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000255134.pdf (10-03-2013).
 12. Public debt in 2020: Monitoring fiscal risks in developed markets (2011), Deutsche Bank Research, http://www.dbresearch.fr/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000275164/Public+debt+in+2020%3A+Monitoring+fiscal+risks+in+developed+markets.PDF (10-03-2013).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240.
 14. Zarazik Z. (2011), Kraje wschodzące dają lekcję rozwiniętym, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/kraje-wschodzace-daja-lekcje-rozwinietym/ (10-03-2013).
Cited by
Show
ISSN
2083-1277
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2014.011
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu