BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Portalska Halina (Politechnika Poznańska), Portalski Marek (Politechnika Poznańska)
Title
Dźwięk w przekazie marketingowym - oryginał, czy mp3?
The Sound in Marketing Communication - the Original, or mp3?
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 555-564, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Badania ankietowe
Marketing communication, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie - czy w działaniach marketingowych można zastąpić oryginalny dźwięk dźwiękiem skompresowanym? Przedstawiono analizy porównawcze dźwięku skompresowanego w formacie mp3 z oryginalnym. Podano oceny subiektywne różnic określone w oparciu o własne badania oraz metodę obiektywną bazującą na porównaniu poziomów sygnałów w podpasmach tercjowych spektrogramu. Pokazano słyszalne różnice między sygnałem oryginalnym, a mp3 oraz różnice stwierdzone pomiarowo. Przedstawiono marketingowe obszary zastosowania obu rodzajów plików dźwiękowych. (abstrakt oryginalny)

In the article one made an attempt answers to a question - in marketing actions one can replace the original sound with the compressed sound ? This paper presents a comparison between the compressed sound stored in the mp3 format with the source file. Then subjective evaluations of differences determined by the author's own investigations and the objective method which compares levels of signals in tierce subbands of the spectrogram. The audible differences between the original signal, and compressed to the mp3 format have been presented together with differences obtained from measurements. Finally marketing areas of the application of both kinds of sound files were described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A. (1998) Dźwięk cyfrowy. Warszawa: EXIT.
 2. Hulten B., Broweus N., van Dijk M. (2011) Marketing sensoryczny. Warszawa: PWE.
 3. Lindstrom M. (2009) Zakupologia. Kraków: Znak.
 4. Pabian A. (2011) Marketing sensoryczny. Marketing i Rynek. 1.
 5. Portalska H., Portalski M. (2005) Klangschalen als kommunikationsmittel. Klang-Massage-Therapie. 4, 32÷35.
 6. Portalska H., Portalski M. (2008) Klangschalen. Unterstützung der Diagnosen, der Therapie und... Poznań: Prodruk.
 7. Portalska H., Portalski M. (2010) Bodziec akustyczny w komunikacji marketingowej. W: D. Dąbrowski (red.) Marketing. Rozwój działań. 195÷215. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 8. Portalska H., Portalski M. (2012) Dźwięk w marketingu. Poznań: Prodruk.
 9. Romanowska B.A. (2006) Muzykoterapia dogłębna, komórkowa. Białystok: Studio astropsychologii.
 10. Szymkowiak M. (2011) Cyfrowe narkotyki. Eurostudent, 5, 196÷197.
 11. http://www.noiseaddicts.com/2010/04/sound-test-difference-between-wav-vs-mp3/ (02.09.2014).
 12. pl.wikipedia.org/wiki/MP3 (02.09.2014).
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu