BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga Maciej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Uwarunkowania lojalności klientów instytucjonalnych wobec dostawców
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, 2007, s. 137-153, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Marketing relacji, Relacje z klientami, Rynek instytucjonalny, Lojalność klientów
Relationship marketing, Relationships with customers, Business to Business (B2B), Customer loyalty
Abstract
Głównym celem badań bezpośrednich było określenie uwarunkowań lojalności klienta na rynku B2B. Tak określony problem badawczy uzyskał duże zainteresowanie wśród przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw, co umożliwiło uruchomienia projektu akademicko -biznesowego. Choć projekt miał charakter ogólnokrajowy (badani klienci mieli siedziby rozmieszczone w różnych regionach Polski), to jednak większość partnerów projektu, ze względu na ograniczenia głównie logistyczne, miało swoje siedziby w bliskiej odległości wobec siedziby katowickiej Akademii Ekonomicznej. Tylko jeden z partnerów projektu miał siedzibę poza granicami województwa śląskiego. Główna hipoteza badawcza wyrażała się w stwierdzeniu, że na trwałość relacji B2B główny wpływ wywierają wielowymiarowe postawy klientów biznesowych, które mogą być badane przy wykorzystaniu jakościowych metod gromadzenia i analizy informacji. Przypuszczano, że wymiary postaw klientów biznesowych wykraczają poza sferę ekonomiczną i dotyczą również sfery społecznej i emocjonalnej (symbolicznej). Ponadto przyjęto, że działania marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwa na rynku B2B mogą być traktowane jako układ uwarunkowań postaw nabywców. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Pluta-Oleranik M.: Marketing usług. Idee. Zastosowania. PWE, Warszawa 1994.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu