BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hampel Iwona
Title
Rozwój orientacji marketingowej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, 2007, s. 203-214, rys., wykr.
Keyword
Marketing relacji, Relacje z klientami, Rynek instytucjonalny, Restrukturyzacja górnictwa, Studium przypadku
Relationship marketing, Relationships with customers, Business to Business (B2B), Mining industry restructuring, Case study
Abstract
Kompania Węglowa S.A. powstała 1 lutego 2003 r. w wyniku przeniesienia do Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. przedsiębiorstw spółek węglowych, a zwłaszcza: Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., Rybnickiej Spółki Węglowej S.A., Bytomskiej Spółki Węglowej S.A.. W praktyce okazało się, że integracja 23 kopalń i zakładów górniczych nie stanowi warunku wystarczającego do optymalnego wykorzystania istniejącego majątku produkcyjnego i zasobów węgla. Należało zatem zmienić filozofię postrzegania poszczególnych zakładów górniczych jako odrębnych ogniw produkcji, w kierunku modelu wzajemnego dopełnienia się sumy ich potencjału produkcyjnego i zasobowego. Odejście od postrzegania pojedynczej kopalni jako układu zamkniętego oraz rozpoczęcie planowania długoterminowego (np. w zakresie inwestycji) pozwoliło na stworzenie wizji w układzie przestrzennym i ekonomicznym, w której dąży się do optymalizacji procesów produkcyjnych, inwestycyjnych i handlowych celem uzyskania maksymalnego zysku. Obecnie w skład Kompanii Węglowej S.A., największej firmy wydobywczej w Europie, wchodzi 17 kopalń-zakładów wydobywczych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu