BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska-Mieruszewska Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Znaczenie ryzyka długowieczności dla stabilności systemów emerytalnych
The Influence of Longevity Risk on the Sustainability of Pension Systems
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 5-16, rys., tabl., bibliogr. 22 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
System emerytalny, Długość życia, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
Pension schemes, Life expectancy, Economic and social phenomenon forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z roku na rok ludzie żyją coraz dłużej. Zwiększa się średnia oczekiwana długość życia od momentu narodzin w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim po przekroczeniu granicy 65 lat. Ryzyko długowieczności, w tym jego nieprzewidywalność, wiąże się z licznymi konsekwencjami dla stabilności systemów emerytalnych. Rosnące wydatki i wydłużający się czas pobierania świadczeń emerytalnych powodują, że systemy emerytalne przestają być efektywne. Konieczne jest zaproponowanie nowych rozwiązań reformujących systemy emerytalne i zmieniających ich rolę. Wśród najważniejszych opisanych w artykule zwrócono uwagę na potrzebę dostosowania wieku emerytalnego do szacowanej długości życia, prywatyzację systemów emerytalnych, a także możliwość transferu ryzyka długowieczności na rynek kapitałowy. (abstrakt oryginalny)

Year by year people are living longer and longer. Not only the life expectancy at birth increases, but also, and for the developed countries in particular, life span 65 plus. Longevity risk, and its unpredictability, has a number of consequences for the sustainability of pension systems. Higher costs, extended time of retirement, make pension systems no longer effective. It is necessary to introduce solutions adjusting pension systems to changed world. Among the most important described in the article are: linking retirement age to pension systems, the privatization of pension systems, and different methods of transferring longevity risk to the capital market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antolin P. (2007), Longevity risk and private pension, OECD Working Papers, "Paper on Insurance and Pirvate Pension" no. 3.
 2. Barrieu P., Albertini L. (2009), The Handbook of Insurance-Linked Securities, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 3. Biffis E., Blake D., Piotti L., Sun A. (2012), The Cost of Counterparty Risk and Collateralization in Longevity Swaps, Discussion Paper PI-1107.
 4. Blake D., Cairns A., Dowd K. (2008), The Birth of the Life Market, Discussion Paper PI-0807.
 5. Bodie Z., Merton R.C. (2001), International Pension Swaps, Discussion Paper PI-0114, The Pensions Institute, Cass Business School, London.
 6. Cairns A.J.G., Blake D., Dowd K. (2006), A Two-Factor Model for Stochastic Mortality with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration, "Financial Services Review" no. 15.
 7. Cocco J.F., Gomes F.J. (2009), Longevity Risk, Retirement Savings and Financial Innovation, Discussion Paper PI-1005.
 8. Dowd K., Blake D., Cairng A.G.J., Dawson P. (2006), Survivor Swaps, Discussion Paper PI-0604, The Pensions Institute, Cass Business School, London.
 9. Fong J.H., Mitchell O.S., Koh B.S.K. (2011), Longevity Risk Management in Singapore's National Pension, "The Journal of Risk and Insurance" vol. 78, no. 4.
 10. Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), Max Planck Institute for Demographic Research (Germany). Available at www.mortality.org or www.humanmortality.de, dostęp dnia 10.03.2013.
 11. IMF Data and Statistics, www.imf.org/external/data.hmt, dostęp dnia 10.03.2013.
 12. IMF Global Financial Stability Report, The Quest for Lasting Stability (2012), World Economic and Financial Surveys, kwiecień, www.imf.org.
 13. Lee R.D., Carter L.R. (1992), Modelling and forecasting U.S. mortality, "Journal of the American Statistical Association".
 14. OECD Statistics, stats.oecd.org, dostęp dnia 25.02.2013.
 15. Oeppen J., Vaupel J.W. (2002), Broken Limits to Life Expectancy, Science's Compass, maj.
 16. Papież M. (2008), Możliwość wykorzystania modelu Lee-Cartera do szacowania wartości w dynamicznych tablicach trwania życia, zeszyt nr 18, Sekcja Analiz Demograficznych, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Warszawa.
 17. Pitacco E., Denuit M., Haberman S., Olivieri A. (2009), Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business, Oxford University Press, New York.
 18. Roy A. (2012), Innovative Approaches to Managing Longevity Risk in Asia: Lessons from the West, "ADBI Working Paper Series, Asia Development Bank Institute" no. 353.
 19. Stallard E. (2006), Demographic Issues on Longevity Risk Analysis, "The Journal of Risk and Insurance" vol. 73, no. 4.
 20. The 2012 Aging Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060) (2012), European Economy, Brussels.
 21. The Europop 2010 Projection, Eurostat, epp.eurostat.ec.europa.eu dostęp dnia 22.02.2013.
 22. World Bank Statistics, www.data.worldbank.org, dostęp dnia 10.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu