BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ubezpieczenie jako instrument transferu ryzyka kredytowego
Insurance as an Instrument of Credit Risk Transfer
Source
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 79-91, rys., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenie kredytu, Ryzyko kredytowe, Gwarancja, Transfer ryzyka
Insurances, Credit insurance, Credit risk, Guarantee, Risk transfer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku finansowym istnieje wiele rodzajów instrumentów transferu ryzyka kredytowego. Jednym z nich jest ubezpieczenie, dzięki któremu za cenę składki ubezpieczeniowej następuje transfer ryzyka kredytowego na wyspecjalizowany podmiot, jakim jest zakład ubezpieczeń. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia ubezpieczenia jako instrumentu transferu ryzyka kredytowego oraz analiza polskiego rynku ubezpieczenia kredytu i gwarancji ubezpieczeniowych. (abstrakt oryginalny)

In the financial market there are many types of credit risk transfer instruments. One of them is an insurance. Credit risk is transferred to a specialized entity - insurance company. Premium is the cost of risk transfer. The aim of this article is to identify the importance of insurance as an instrument of credit risk transfer and analysis of the Polish market of credit insurance and guarantees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Central Bank (2004), Credit risk transfer by EU banks: activities, risks and risk management, Frankfurt am Main.
 2. Holly R. (2003), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa.
 3. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem kredytowym, w: Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. (red.), WN PWN, Warszawa.
 4. Kasapi A. (2002), Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Kania E., Rosiński P. (2007), Ryzyko kredytowe w banku, w: Zarządzanie ryzykiem, Jajuga K. (red.), WN PWN, Warszawa.
 6. Kukiełka J., Poniewierka D.(2003), Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 7. Michalik L., Seliga D. (2003), Ubezpieczenia finansowe, w: Ubezpieczenia, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 8. Monkiewicz J. (2010), Ubezpieczenia na rynku finansowym, w: Ubezpieczenia, Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 9. Olszak M.A. (2006), Międzynarodowy rynek transferu ryzyka kredytowego, "Bank i Kredyt" nr 3.
 10. Polska w 2012 roku znalazła się na podium europejskich upadłości z wynikiem 941 firm, Euler Hermes, Informacja prasowa, Warszawa, 8 stycznia 2013.
 11. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2012 roku (2013), UKNF, Warszawa, www.knf.gov.pl, dostęp dnia 10.04.2013.
 12. Rynek ubezpieczeń: ponad 300 mln zł z gwarancji na koniec 2009 r.?, "Gazeta Ubezpieczeniowa", 11 grudnia 2009 r.
 13. Raport Amron-Sarfin 4/2011 (2012), Związek Banków Polskich.
 14. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w I półroczu 2012 roku (2012), Coface Poland, Informacja prasowa, Warszawa, 2 lipca.
 15. European Insurance in Figures, styczeń 2013.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu