BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Białowąs Sylwester (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Effectiveness of internal Communications Process in the Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 78-87, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Keyword
Komunikowanie wewnętrzne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Komunikowanie skuteczne
Internal communication, Communication in organisation, Effective communication
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwie w istotny sposób warunkuje jego sprawne funkcjonowanie, dlatego też tak ważne jest kontrolowanie jej przebiegu. Ze względu na złożoną systematykę celów tego procesu analizie należy poddawać stopień realizacji każdego z nich, co jest równoznaczne z przyjęciem prakseologicznego spojrzenia na zagadnienie skuteczności porozumiewania się w organizacji. Celem głównym niniejszych rozważań jest kwantyfikacja relacji obszarów w skuteczności komunikacji wewnętrznej. Z kolei za cel pośredni przyjęto ustalenie czynników w największym stopniu warunkujących realizację poszczególnych celów działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników.(abstrakt oryginalny)

The effectiveness of communications in the company significantly determines its proper functioning, therefore it is important to control its course. Taking into account the range scope of internal communications process objectives, the analysis must concern the degree of achievement of all its goals, which is tantamount to accepting the praxeological perspective on the subject of its effectiveness. The main purpose of these deliberations is the quantification of the relationship areas in the effectiveness of communication addressed to the employees. Moreover, the establishment of the factors determining in the highest degree the achievement of particular internal communications goals was adopted as the intermediate objective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Asif S., Sargeant A., 2000, Modelling internal communications in the financial services sector, European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 3/4.
 2. Clampitt P., Downs C., 1993, Employee perceptions of the relationship between communication and productivity: a field study, Journal of Business Communication, Vol. 30, No. 1.
 3. Donjean Ch., 2006, La communication interne, Edi.pro, Liège.
 4. Finney S., 2011, Stakeholder perspective on internal marketing communication, Business Process Management Journal, Vol. 17, No. 2.
 5. Gros U., 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 6. Hargie O., Rainey S., Dickson D., 2003, Working Together, Living Apart: Inter-group Communication within Organizations in Northern Ireland, w: Communication Research and Media Science in Europe, eds. A. Schorr, W. Campbell, M. Schenk, Mouton de Gruyter, Berlin.
 7. Linke A., Zerfass A., 2011, Internal communication and innovation culture: developing a change framework, Journal of Communication Management, Vol. 15, Iss: 4, s. 332-348.
 8. Malaval P., Décaudin J.M., 2012, Pentacom: Communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-t-b, ed. 3, Pearson France, Paris.
 9. Rencker E., 2008, Le nouveau visage de la com' interne: réflexions, méthodes, guide pour l'action, Éditions d'Organisation Groupes Eyrolles, Paris.
 10. Rogala A., 2013, Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, niepublikowana praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.
 11. Rosengren K.E., 2006, Communication: An Introduction, Sage Publications Ltd, London - Thousand Oaks - New Delhi.
 12. Stankiewicz J., 2006, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu