BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pałka Ewa
Title
Klasyfikacja funkcjonalna małych miast województwa Świętokrzyskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 207-222, tab. , bibliogr. poz.17
Keyword
Historia miasta, Miasto, Gospodarka, Ekonomia, Prognozy gospodarcze
History of city, City, Economy, Economics, Economic forecast
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem opracowania jest próba wyznaczenia typów funkcjonalnych małych miast województwa świętokrzyskiego na podstawie wielkości i struktury bazy ekonomicznej. Przedmiot badań stanowi zbiór 24 małych miast województwa świętokrzyskiego. Zakres przestrzenny obejmuje województwo świętokrzyskie. Badania przeprowadzono w 2004 r. Zakres czasowy objął 2004 r. i on był podstawą wszystkich badań i analiz. Do metod statystycznych wykorzystanych w pracy należał wskaźnik nadwyżki pracowników. Klasyfikacja miast na podstawie maksymalnych i minimalnych proporcji zatrudnienia w sektorach gospodarki pozwoliła na wydzielenie typów funkcjonalnych. Przy realizacji założonego celu pracy wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł publikowanych. Dane liczbowe dotyczące pracujących w gospodarce narodowej według Sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w podziale na miasta i gminy pochodziły z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bochiński J., Zawadzki J.: Nowy podział terytorialny. Świat Książki, Warszawa 1999.
 2. Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura miast. Studium rozwoju pojęć, metod i zastosowań. Prace Geograficzne, IG i PAN nr 63. Warszawa 1967
 3. Hoyt H.: The economic status of the New York Metropolitan Region in 1944. New York 1944
 4. Jerczyński M.: Typy funkcjonalne miast polskich wg Williama Olssona. "Przegląd Geograficzny" 1969, t. 20, z. 2
 5. Jerczyński M.: Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. W: Studia nad strukturą funkcjonalną miast. Prace Geograficzne IG PAN, nr 97. Warszawa 1973
 6. Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski. GUS, Warszawa 1977
 7. Kosiński L.: Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich. "Przegląd Geograficzny' 1958, t. 24, z. 1
 8. Kostrowicki J.: O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast. "Przegląd Geograficzny" 1952, t. 20, z. 1-2 .
 9. Kozak A.: Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna miast województwa kieleckiego. Studia Kieleckie, Kielce 1991
 10. Koźmiński K.: Zagłębie Staropolskie w Kieleckiem. Opis krajoznawczy. PWN, Warszawa 1955
 11. Kwiatek J., Lijewski T.: Leksykon miast polskich. Muza S.A., Warszawa 1998
 12. Maik W.: Podstawy geografii miast. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
 13. Pazdur S., Zieliński J.: Województwo kieleckie. W: Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1, KAW, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
 14. Szczepkowski J.: Kielecczyzna - kształtowanie się indywidualności regionalnej województwa. "Czasopismo Geograficzne" 1971, t. 43, z, 2
 15. Zajchowska S.: Podział funkcjonalny miast Wielkopolski. "Czasopismo Geograficzne" 1967, t. 38, z. 1
 16. Zdrojewski E.: Zarys geografii osadnictwa. WSP, Słupsk 1994
 17. Żurek A.: Struktura przestrzenna przepływów ludności miast województwa kieleckiego. Prace Geograficzne IG i PZ PAN, nr 113. Warszawa 1975
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu