BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wacławowicz Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Zieliński Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier
Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 7-30, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Rolnictwo, Użytki rolne, Produkcja rolna, Analiza porównawcza
Agriculture, Agricultural land, Agricultural production, Comparative analysis
Note
rez., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
W niniejszym artykule przeprowadzono badania porównawcze nad produktywnością poszczególnych czynników: ziemi, kapitału i pracy. Omówiono produktywność ziemi, która została określona za pośrednictwem wskaźników produkcji roślinnej i zwierzęcej przypadającej na jednostkę ziemi użytkowanej rolniczo. Następnie przedstawiono kapitał produkcyjny. Na koniec przedstawiono proces produkcji w rolnictwie, którym jest praca.

The article deals with a comparative analysis of productivity in the state-owned agricultural sector of Poland and Hungary. The research has been based on the classic model of agricultural production, which centres upon the soil, capital and labour. The analysis has led to a quantitative assessment of the importance of those factors and helped establish that the distance between the nationalized agricultural sectors of the 2 countries had invariably widened between 1976 and 1980. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Wacławowicz S., Zieliński K., Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 1983 nr 167
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu