BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieda Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce
Spatial Differences of the Level of Agricultural Production in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 47-63, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Produktywność rolnictwa, Analiza przestrzenna, Wskaźniki produktywności
Agriculture, Agricultural production, Agriculture productivity, Spatial analysis, Productivity indicators
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące poziom produkcji rolnej w przekroju województw w poszczególnych latach. Omówiono analizę zmian w poziomie produkcji rolnej w przekroju województw.

In the article there have been considered the regional changes in the level of agricultural production in the years 1975, 1979 and 1961. The level of agricultural production has been analysed on the basis of the following criteria; main cereal grasses crops, plant production per hectare, stock and milk production per 100 hectares. On the basis of the Hellwig Model there have been presented variations in the ranking of provinces. In the theoretical model maximum value of the selected factors of agricultural production is being used throughout. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brodziński M.G., Związki produkcji i rynku rolnego, SIW, LXVIII, Seria rynku wiejskiego, Warszawa 1980, s. 108-123.
  2. Prusek A., Typizacja przestrzenna społeczno-ekonomicznych warunków działania rolnictwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków 1982, nr 163.
  3. Rzepecka J., Rozwój rolnictwa w ujęciu regionalnym, "Wieś i Rolnictwo" 1975, nr 1.
  4. Wacławowicz S., Regionalne proporcje produkcji rolnej, PWRiL, Warszawa 1970.
  5. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
  6. Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1974, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu