BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Płotkowiak Jolanta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978
Distribution of Agricultural Produce Purchases in the South-Eastern Macroregion between 1970 and 1978
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 65-84, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Produkty rolne, Rolnictwo, Struktura produkcji rolniczej, Analiza przestrzenna
Agricultural products, Agriculture, Agricultural production structure, Spatial analysis
Note
rez., summ.
Country
Makroregion Południowo-Wschodni
South-East Macroregion
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę rozmieszczenia skupu niektórych produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim za lata 1970-1978. Omówiono zmiany w rozmieszczeniu skupu w Makroregionie Południowo-Wschodnim.

The article is an analysis of the distribution of purchases of agricultural produce in the South-Eastern Macroregion between the years 1970- 1978. It approaches the problem of plant and stock purchases on a province-to-province basis, and presents both their dynamics and structure in the aforementioned period. Furthermore, with the applicaction of the "R" coefficient (a method of spatial analysis), there have been considered variations in the distribution of agricultural purchases in that period. The analysis confirms some improvements in this sphere between 1970 and 1978 in proportion both to the population and area factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Wacławowicz S., Luchter E., O stosowaniu różnych miar koncentracji, "Zeszyty Naukowe WSE", Kraków 1963, nr 25.
  2. Teneta-Płotktowiak J., Współczynnik "R" jako miara rozmieszczenia przemysłu rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1977 nr 87, s. 95-97.
  3. Wacławowicz S., Luchter E,, Statystyczny współczynnik demograficzny jako miara oceny rozmieszczenia, "Przegląd Statystyczny" 1968, Zeszyt nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu