BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oszytko Piotr Andrzej (BK Konsulting)
Title
Analiza rentowności jednostek gospodarczych na podstawie uniwersalnego modelu opartego na systemie Du Ponta : zastosowanie modelu Du Ponta do analizy rentowności holdingów finansowych
Analysis of the Profitability of Economic Entities Based on the Universal
Source
e-Finanse, 2008, nr 1, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rentowność przedsiębiorstwa, Analiza wskaźnikowa, Metoda Du Ponta
Enterprise profitability, Ratio analysis, Du Point method
Note
Brak numeracji stron.
Abstract
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie metody analizy rentowności holdingu finansowego, opartej na prostym i kompleksowym modelu skonstruowanym na systemie Du Ponta oraz przedstawienie konstrukcji wskaźników rentowności dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach, uwzględniając specyfikę ich sprawozdań finansowych wynikającą z ustawy o rachunkowości. Przedstawiona metoda badawcza pozwoliła na ocenę specyficznego rodzaju podmiotu gospodarczego jakim jest grupa kapitałowa działająca w sektorze usług finansowych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grabowska M. : Zarządzanie płynnością grupy kapitałowej [w:] Zarządzanie finansami firm, teoria i praktyka, red. B. Bernaś, W. Pluta,, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  2. Redel D., Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  5. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o  rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami - tekst jednolity, DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694, art. 46, ust. 5
  7. Abramowicz T., Analiza zmian efektywności dużego banku na podstawie modelu dekompozycji wskaźnikowej Davida Cole 'a, "Bank i Kredyt", , 2002, nr 4.
  8. Elaniuk G., Źródło punktów, wskaźniki metodyczne do Najlepsze banki 2007 [w:] Najlepsze banki 2007, "Excludere, Magazyn Gazety Bankowej" [w:] "Gazeta Bankowa" 2007, nr  26.
  9. Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowego Holdingu za lata 2003-2006, www.getin.pl.
  10. Skonsolidowane rachunki zysków i strat Holdingu za lata 2003-2006, www.getin.pl.
Cited by
Show
ISSN
1734-039X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu