BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Amin Jan (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Zmiany w poziomie produkcji zwierzęcej R. D. Afganistanu, Iraku i Pakistanu w latach 1961-1980
Changes in the Level of Meat Production in Afghnanistan, Iran and Pakistan between 1961 and 1980
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 85-101, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Rolnictwo, Produkty rolne, Analiza porównawcza, Produkcja zwierzęca, Zwierzęta gospodarcze, Struktura produkcji rolniczej
Agriculture, Agricultural products, Comparative analysis, Animal production, Livestock, Agricultural production structure
Note
rez., summ.
Country
Afganistan, Iran
Afghanistan, Iran, undefined
Abstract
Omówiono dynamikę i strukturę stanu pogłowia zwierząt gospodarskich za lata 1961-1980. Przedstawiono analizę produkcji ważniejszych produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego.

The article provides an analysis of changes In the level of meat production in Afghanistan, Iran and Pakistan. In the first part there have bet n presented the dynamics and structure of farm stocks so as to facilitate an analysis of both the scale and intensity of animal breeding. In the second part assessment has been made of various animal produce such as meat, dairy, etc. The article is a comparative analysis of countries enjoying relatively similar farming conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu