BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harańczyk Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980
Urbanization Processes in Poland between 1950 and 1980
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 129-151, tabl., rys.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Ludność miejska, Struktura przestrzenna, Sieć osadnicza, Rozwój miasta
Urbanisation, City, Urban population, Spatial structure, Settlement network, City development
Note
rez., summ.
Abstract
Procesy urbanizacyjne należy rozpatrywać w czterech zasadniczych aspektach: demograficznym, ekonomicznym, przestrzennym i społecznym. Przedstawiono rozwój miast na tle sytemu sieci osadniczej Polski.

In the first part there have been presented the demographic, economic, social and regional aspects of urbanization, as well as the main developmental stages of European cities from 1950 until 1975. The author analyses the development of Polish cities and towns between 1950 and 1980 and thoroughly characterizes changes in the number of municipalities and their inhabitants in relation to size and region. Moreover, statistical data on urban population and internal migration is given. The author also considers the process of urbanization in Poland illustrating it with charts and maps of urbanization from 1950 until 1980. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klaassen L.H., Dezurbanizacja i reurbanizacja w Europie Zachodniej, w: Integracja systemu planowania oraz rozwój miast w Europie Zachodniej, Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, IGiPZ PAK, 1977, z. 3 s. 9-20.
  2. Eberhardt P., Procesy urbanizacyjne w Polsce Ludowej, "Miasto" 1982, nr 6, s.10-15.
  3. Kamerschen D.R., Further Analysis of Overurbanization, "Economic Development Cultural Change" 1969, nr 2, w: Rakowski W., Uprzemysłowienie a proces urbanizacji, PWE, Warszawa 1980, s, 25.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu