BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wacławowicz Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Mikulski Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Nowak Zygmunt (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce
Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 200, s. 161-182, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Turystyka, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie środowiska, Środowisko przyrodnicze, Rekreacyjne walory środowiska, Atrakcyjność turystyczna
Tourism, Environmental protection, Environmental pollution, Natural environment, Recreational values ​​of the environment, Touristic attractiveness
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono źródła zagrożenia środowiska przyrodniczego w Polsce oraz ochronę środowiska przyrodniczego.

In the article there have been considered the problems of degradation and conservation of the environment and tourist attractions in Poland. In the initial part, the authors characterize the economic and non-economic factors of environmental degradation. In the second part, attention is paid to the peculiarities of conseration in tourist regions in connection with the prospective development of conservation policies in Poland. Having analysed the principles of preservation in tourist regions against a backgroung of the present situation, the authors proceed to point to the inefficiency of the existing conservation systems leading to a sharp decrease in areas attractive for tourists. By way of illustration, the authors consider several resorts around Nowy Sącz, as well as Cracow,a traditional tourist centre of local and international reputation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Leszczyński S., Geografia a planowanie przestrzenne I ochrona środowiska, PWN, Warszawa 1977, s. 437-438.
  2. Karpiński A., Niektóre problemy długofalowej polityki ochrony środowiska w Polsce, "Gospodarka Planowa" 1983, nr 9.
  3. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974.
  4. Nowak Z., Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (np. regionu krakowskiego), Instytut Planowania i Ekonomiki Regionu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, maszynopis powielony 1977.
  5. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978, s. 293.
  6. Szczęsny T., Ochrona przyrody i krajobrazu, PWN, Warszawa 1982, s.10.
  7. Wawrzyniak S., Ochrona walorów turystycznych jako element ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce, Instytut Turystyki, Oddział we Wrocławiu. 1982
  8. Stalski M., Dzierżanowska I., Zawistowski J., Zmniejszenie obszarów wypoczynkowych wyznaczonych w latach 1967-1972 - ocena stanu aktualnego, Instytut Turystyki, Warszawa 1979.
  9. Matuszak M., problemy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego m. Krakowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, maszynopis powielony, 1982.
  10. Mazur L., Stan zanieczyszczenia powietrza w woj. Nowosądeckim, "Aura" 1982, nr 1-4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu