BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowski Jerzy (College of Management "Edukacja", Wrocław)
Title
Działania public relations w biurze podróży "Itaka". Kreowanie wizerunku firmy w turystyce
Public Relations in "Itaka" Travel Agency. Creating the Image of a Firm in Tourism
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2012, vol. 13, nr 3, s. 51-55, przypisy
Keyword
Public relations, Przedsiębiorstwo turystyczne, Wizerunek przedsiębiorstwa, Reklama
Public relations, Tourist enterprises, Company image, Advertising
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł omawia działania public relations, podejmowane w Biurze Podróży "Itaka" w celu tworzenia i podtrzymywania korzystnego wizerunku firmy. Analiza dotyczy kolejno: współpracy z mediami, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, metod tworzenia tożsamości firmy, sponsoringu, komunikacji wewnętrznej i kompleksowej reklamy. Podawane są konkretne przykłady działań biura w każdym z tych sześciu obszarów. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the public relations policy of the "Itaka" Travel Agency aimed to create and maintain the positive image of the company. The analysis comprises the following areas: media relations, crisis management, corporate identity, sponsoring, internal communication and complex advertising. The examples of activities are provided for each of the six fields in question. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. P. Kotler, J. Bowen, J.C.Makens et al, Marketing para turismo, Madrid 2005.
 2. J.E. Grunig, T.Hunt, Managing public relations, NewYork 1984.
 3. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998.
 4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Warszawa 2005.
 5. S.A. Bąk, Marketing w gospodarce turystycznej, Częstochowa 2000.
 6. D.E. Deuschl, Travel and Tourism Public Relations, Heinemann 2006.
 7. A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2005.
 8. T. Soliński, J. Krupa, Rola public relations w procesie promocji produktu turystycznego, III Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San", Dubiecko, 21-22 kwietnia 2006.
 9. Sztuka public relations, Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa 2006.
 10. www. rmf24.pl [30.01.2011]
 11. www.itaka.pl
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu