BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Omelan Grzegorz (Uniwersytet Opolski), Opioła Wojciech (Uniwersytet Opolski)
Title
Poland's Energy Balance and its Future. The Case Study of Gas as an Energy Source
Równowaga energetyczna w Polsce i jej przyszłość. Przykład gazu jako źródła energii
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2012, vol. 13, nr 4, s. 5-13, przypisy
Keyword
Polityka energetyczna, Gaz ziemny, Surowce energetyczne, Bezpieczeństwo energetyczne
Energy policy, Natural gas, Energy raw materials, Energy security
Note
summ., streszcz.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Rosja
Poland, Russia
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie gazu naturalnego jako jednego z najważniejszych zdaniem autorów surowców energetycznych w obecnej i przyszłej polityce energetycznej Polski. Polityka energetyczna polskiego rządu w obszarze gazu jest obecnie kształtowana głównie przez trzy czynniki: - strategię uniezależnienia się od dostaw gazu ze wschodu i związaną z tym rozbudowę infrastruktury przesyłowej w kierunku północ-południe oraz droga morską; - prowadzone na szeroką skalę prace poszukiwawcze na złożach gazu łupkowego; - konieczność spełnienia wymogów określonych w polityce energetycznej Unii Europejskiej oraz wymogów pakietu klimatycznego. Realizowane obecnie inwestycje w obszarze polskiej polityki energetycznej autorzy postrzegają jako spójne, zaplanowane i celowe, prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Za najważniejsze należy uznać budowę gazociągów łączących polskie sieci przesyłowe z sieciami na Litwie, w Czechach i Niemczech. Mimo wątpliwości związanych z wyższymi kosztami produkcji gazu, równie ważne strategicznie są budowa gazoportu w Świnoujściu oraz poszukiwania złóż gazu łupkowego. Zdaniem autorów, w perspektywie kilku lub kilkunastu lat status Polski na energetycznej mapie świata może się radykalnie zmienić, z kraju uzależnionego w dużej mierze od importu surowca z Rosji, na kraj eksportujący nadwyżki zakupionego oraz pozyskanego z własnych zasobów gazu naturalnego, posiadający kilka alternatywnych dróg pozyskania tego surowca. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the case study of the Poland's energy balance with regards to the natural gas. The article states that natural gas will play an increasing role in the balance with Poland's attempts at diversifying its deliveries. The authors reviewed a lot of sources, mainly Polish, and synthesized them so that the article's theses could be developed and defended. Among the sources reviewed were governmental official documents issued by Poland's, Russia's and European Union's authorities, academic texts and highly specialized press articles. Natural gas will inevitably increase its position within Poland's energy balance in the next decades. Poland's authorities are planning to diversify gas deliveries in order to lessen its dependency on Russian gas. It is a difficult task and needs developments in many fields (constructing new pipelines, among others). If Poland's shale gas resources prove as high as predicted, the country might become an exporter of the fuel, which will radically alter Poland's position in the world. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Kowalik, J. Herczakowska, M. Gajdowska, Analiza polskiego rynku paliw na tle Unii Europejskiej, "Polityka Energetyczna" 2009, z. 2/2, p. 296-300.
 2. Polska strategia energetyczna, www.geoland.pl/dodatki/energia_lix/mg.html [date of access: 2011.08.09].
 3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, www.rurociagi.com/spis_art/2006_5/pdf/bezpieczenstwo.pdf [date of access: 2011.08.09].
 4. A. Chmielewski, Bezpieczeństwo energetyczne państwa. Geopolityczne uwarunkowania, Warszawa 2009, p. 45.
 5. M. Lasoń, Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa energetycznego, [in:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, ed. E. Cziomer, Kraków 2008, p. 239.
 6. B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej, [in:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, ed. E. Cziomer, Kraków 2008, p. 73.
 7. R. Kłaczyński, Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego. Rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla, Kraków 2010, p. 18.
 8. J. Osoba, Rosyjsko-niemieckie konsorcjum Nord Streama dywersyfikacja, [in:] Rosja. Ambicje i możliwości w XXI w., ed. K.A. Kłosiński, Lublin 2010, p. 197-199.
 9. Jamał przegrywa z Nord Streamem, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jamal;ii;przegrywa;z;nord;stream,240,0,281584.html, [date of access: 2011.11.02].
 10. M. Tatarzyński, Polityka energetyczna Unii Europejskiej, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 3-4, p. 108-115.
 11. P. Turowski, Nowe prawo Unii Europejskiej, a bezpieczeństwo gazowe Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, nr 17, p. 81-97.
 12. A. Toś, Polityka Polski w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego - ocena rozwiązań alternatywnych, www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,762,Polityka_Polski_w_zakresie_dywersyfikacji_dostaw_gazu_ziemnego_?_ocena_rozwiazan_alternatywnych [date of access: 2011.10.31].
 13. R. Wójtowicz, Z. Gebhardt, A. Strugała, Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w świetle obowiązujących w kraju wymagań jakościowych, "Polityka Energetyczna" 2011, t. 14, No. 1, p. 298.
 14. Denmark and Poland considering gas pipeline, www.energybusiness-review.com/News/denmark_and_poland_considering_gas_pipeline [date of access: 2011.10.31].
 15. Gazociąg Baltic Pipe uzyskał dofinansowanie UE, www.podatki.biz/artykuly/16_10766.htm [date of access: 2011.10.31].
 16. Maciążek: Na trupie Nabucco. Czyli przyszłość południowego korytarza gazowego, http://politykawschodnia.pl/index.php/2012/10/13/maciazek-na-trupie-nabucco-czyli-przyszlosc-poludniowego-korytarza-gazowego/ [date of access: 2012.11.13].
 17. Siedem sposobów na dywersyfikację dostaw gazu, www.wnp.pl/artykuly/siedem-sposobow-na-dywersyfikacje-dostaw-gazu, 3114_0_0_0_0.html [date of access: 2011.11.02].
 18. Powrót do pomysłu Bernau-Szczecin?, www.rp.pl/artykul/711077.html [date of access: 2011.11.02].
 19. Bartimpeks sprzedaje PGNiG projekt rurociągu Bernau-Szczecin, www.forsal.pl/artykuly/454486,bartimpex_sprzedaje_pgnig_projekt_gazociagu_bernau_szczecin.html [date of access: 2011.11.02].
 20. Połączenie gazowe z Litwą korzystniejsze dla naszych sąsiadów?, www.gazownictwo.wnp.pl/polaczenie-gazowe-z-litwa-korzystniejsze-dla-naszych-sasiadow,154099_1_0_0.html [date of access:2011.11.02].
 21. A. Toś, Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, "Raport Pułaskiego" 2010, nr 4, p. 10-11.
 22. C. Krauss, New Way to Tap Gas May Expand Global Supplies, www.nytimes.com/2009/10/10/business/energy-environment/10gas.html_r=1&partner=rss&emc=rss&src=ig [date of access: 2011.11.12].
 23. Shale gas to boost Polish energy sector, www.en.poland.gov.pl/Shale,gas,to,boost,Polish,energy,sector,11107.html [date of access:2011.11.12].
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu