BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dajczak Katarzyna (Politechnika Koszalińska), Kijewska Kinga (Politechnika Koszalińska)
Title
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa
Role of Learning in the Development of Human Capital in on Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 11-17, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Szkolenia, Inwestowanie w kapitał ludzki
Human capital, Training, Investments in human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dla menedżerów wielu obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników, tworzących kapitał ludzki, uzyskało status zadania strategicznego. Jeżeli organizacja chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangażowanie na odpowiednim poziomie, kapitał ludzki musi podlegać rozwojowi. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli szkoleń, jaką pełnią w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Taking care of the intellectual and professional development of employees creating human capital of an enterprise has gained the status of strategic task in the opinion of many managers of present firms. If an organization wants its employees to stay whit it and maintain there commitment at high level its intellectual capital must undergo continuous development The crime of the present paper is the presentational of the role of training in the process of the development of human capital in an enterprise. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, ABC, Warszawa 1997.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2000.
 3. Bańka W., Zarządzanie personelem, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
 4. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 5. Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, pod red. K. Makowskiego, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002.
 6. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 7. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
 8. Kozyra G., Lepszy przepływ wiedzy, "Gazeta Prawna" nr 118 z dnia 4.10.2001.
 9. Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, pod red. B. Kożuch, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 10. Kudła S., Tanie nauczanie, "Personel i zarządzanie" nr 15/16/2001.
 11. Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1998.
 12. Mc Kenn E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Felberg, Warszawa 1999.
 13. Michalczyk R., Członkowie zarządu mentorami, "Personel i zarządzanie" nr 3/2001.
 14. Mikuła B., Ziębicki B., Metodologiczne aspekty procesów organizacyjnego uczenia się, "Problemy jakości" nr 3/2001.
 15. Szkutnicki P., Przekonać załogę do zmian, "Personel i zarządzanie" nr 15/16/2001.
 16. Teyszerski R., Handlowiec rozwija umiejętności, "Gazeta Prawna" nr 118 z dnia 4.10.2001.
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu