BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembny Artur
Title
Wykorzystanie metod ilościowych do krótktoterminowych prognoz inwestycyjnych
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 1999, s. 27-35, wykr.
Keyword
Inwestowanie, Rynek kapitałowy, Inwestycje, Systemy transakcyjne, Metody ilościowe, Metody portfelowe
Investing, Capital market, Investment, Transaction systems, Quantitative methods, Portfolio methods
Abstract
Wśród inwestorów i specjalistów, dużą popularnością cieszą są metody automatycznego inwestowania, tzw. systemy transkacyjne. Ich zastosowanie polega na stworzeniu specjalnego algorytmu, który reagując na zadane, napływające z rynku dane, generuje polecenia otwierania, zamykania lub utrzymania pozycji w papierach wartościowych. Mechanizm przetwarzania sygnałów wejściowych - w zależności od preferencji analitycznych jego twórcy - może być bardzo różny, jednakże dominującą pozycję zajmują systemy oparte na obserwacji względnej zmienności kursów. W ten sposób, ich użytkownicy, będący zwolennikami innych teorii - czasem nieświadomie - posługują się metodami ilościowymi, zaczerpniętymi z analizy portfelowej, a co za tym idzie, automatycznie akceptująjej pewne założenia, nie zdając sobie z tego sprawy. Temat opracowania może wydawać się przewrotny, gdyż sugeruje wykorzystanie wspomnianych metod ilościowych w formie całkowicie im obcej i bardzo odległej od ich "programowego" przeznaczenia. Aby zrozumieć, iż jest to możliwe, w pierwszym rzędzie trzeba zwrócić uwagę nie na sposób, jakim postanowiły posłużyć się poszczególne szkoły opisywania zachowań rynku kapitałowego, ale na cel, jaki im przyświeca. W przeciwnym razie, rzeczywiście można odnieść błędne wrażenie, poruszania się niewłaściwą ścieżką badawczą. Jeśli mimo wszystko tak się stanie, wrażenie takie będzie przejawem poddania się wzajemnej niechęci, jaka panuje w relacjach, pomiędzy zwolennikami alternatywnych systemów analizy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dembny A., Empiryczny test dywersyfikacji ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych, w: Parkiet - Gazeta Giełdy, nr 25/1998.
  2. Bernstein P. L., Przeciw Bogom - niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.
  3. Dembny A., Test przewidywalności kursów, w: Parkiet - Gazeta Giełdy, nr 31/1999.
  4. Kowalewski G., Nowak K., Czy rozkład jest normalny?, w: Parkiet - Gazeta Giełda, nr 135/1998.
  5. Peters E. E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG Press, Warszawa 1997.
  6. Zalewski G., Fixing, czyli ruletka, w: Parkiet - Gazeta Giełdy, nr 35/1999, s. 8.
  7. Murphy J. J., Analiza Techniczna, WIG Press, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu