BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dajczak Katarzyna (Politechnika Koszalińska), Sokołanko Mirosław (Analda-Żywiec Trade Sp. z o.o)
Title
Organizacja systemu dystrybucji na przykładzie Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o. - oddział Wejherowo
Organization of the System of Distribution fo the Example of the Analda - Żywiec Trade Ltd. - Branch in Wejherowo
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 19-28, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Dystrybucja, Kanały dystrybucji, Umowa franchisingowa
Distribution, Distribution channels, Franchising contract
Note
streszcz., summ.
Company
Analda - Żywiec Trade Sp . z o.o. - oddział Wejherowo
Abstract
Celem pracy jest analiza systemu dystrybucji w aspekcie teoretycznym oraz weryfikacja teorii w praktyce na przykładzie firmy Analda - Żywiec Trade Sp. z o. o. oddział Wejherowo. Natomiast hipotezę pracy stanowi przypuszczenie, że prawidłowo skonstruowany system dystrybucji zapewnia sprawne dostarczenie towarów finalnemu odbiorcy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this work is the analysis of system of distribution in theoretical aspect and the verification of theory in practice for example the Analda - Żywiec Trade Ltd. - branch in Wejherowo. And the hypothesis of this work make the presumption, that the correctly constructed system of distribution assures the efficient delivering of the goods to the final customer. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M., Podstawy logistyki w dystrybucji, WIŚ, Gliwice 2003.
 2. Bogusławska K., Dystrybucja, www.marketing.rynkologia.home.pl, stan na 24.03.2008.
 3. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
 4. Dystrybucja, pl.wikipedia.org., stan na 26.03.2008.
 5. Garbarski L., Rutkowski I., W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1993.
 6. Keck-Wilk M., Dystrybucja, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 740, Łódź 1996.
 7. Kompendium wiedzy o logistyce, pod red. E. Gołembskiej, PWN, Warszawa -Poznań 1999.
 8. Kotler P., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 9. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1994.
 10. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 11. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 12. Słownik wyrazów obcych, praca zbiorowa pod red. J. Tokarskiego, PWN, Warszawa 1980.
 13. Wieszałka O., Elementy procesu dystrybucji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 137, Katowice 1995.
 14. www.grupazywiec.pl, stan na 26.03.2008.
 15. www.kariera.grupazywiec.pl, stan na 26.03.2008.
 16. www.zywiec.com.pl, stan na 26.03.2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu