BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foremna - Pilarska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Decyzyjny rachunek kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Decision Quality Costs Account in the Enterprise Informational System
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2008, nr 12, s. 29-37, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, System informacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Cost accounting, Information system of enterprises, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule we wstępie postawiono pytanie: Jaką rolę i znaczenie dla systemu informacyjnego przedsiębiorstwa stanowi informacja o kosztach jakości? W treści autorka starała się udowodnić znaczenie i potrzebę wyodrębnienia kosztów jakości. Podkreślała jak ważne są informacje o kosztach jakości w procesie podejmowania decyzji. Przedstawiła graficznie i omówiła modele: rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie oraz rachunku kosztów jakości w zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa. W zakończeniu udzieliła ostatecznej odpowiedzi na zadane pytanie o znaczenie kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The question raised in the introduction of the article was as follows: "What is the role and significance of the data on quality-related costs for a company's information system. The author attempted to prove the significance and necessity of distinguishing the quality-related costs. The author highlighted the importance of data on qualityrelated costs in the decision-making process. The following models were discussed and graphically-presented: the company's quality-related cost account as well as qualityrelated costs in the company's cost management. The conclusive part of the article provides a final answer to the question on the importance of the quality-related costs in the company's information system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borys T., Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne analizy kosztów a samofinansowanie się przedsiębiorstw, "Kwalitologia", 1982, nr 9.
  2. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowsa A., Zarządzanie jakością, CIM, Warszawa 2000.
  3. Juran J.M., F.M. Gryna, Jakość, projektowanie, analiza, PWE, Warszawa 1989.
  4. Kinster A., Zarządzanie kosztami jakości sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Nixon F., Jakość i niezawodność a zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1974.
  6. Nowak E., Rachunkowość menedżerska w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
  7. Nowak W.A., Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" nr 3, 1996.
  8. Oyrzanowski B., Koszty jakości, Mała Encyklopedia jakości, PWE, Warszawa 1984.
  9. Skrzypek E., Ocena jakości przez pryzmat kosztów jakości - aspekty praktyczne, (w:)Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
2300-1232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu